Logo PFZW belangenvereniging

Zegt Koolmees ja op onze eisen?

14-07-2020

Vandaag (14 juli)  zal in het debat in de Tweede Kamer blijken welke partijen de gerechtvaardigde eisen van de gepensioneerdenorganisaties ondersteunen voor meer invloed en het voorkomen van kortingen gecombineerd met reële mogelijkheden tot indexatie gedurende de overgangsperiode van 6 jaren. Doet Koolmees op deze punten geen concrete toezeggingen, dan zal steun aan zijn pensioenakkoord niet tot stand kunnen komen.

Maar liefst 2 prominenten in pensioenfondsland ondersteunen vandaag in verschillende publicaties onze eisen voor duidelijkheid over het beleid dat pensioenfondsen moeten kunnen voeren tijdens de overgangsfase. Corien Wortmann van ABP doet in in meerdere interviews  heldere uitspraken over het gewenste beleid tijdens de overgangsperiode.

Jan Tamerus doet in een artikel ( ReadSpeaker Lees PDF voor) geplaatst in PensioenPro digitaal van 14 juli 2020 een concreet voorstel dat in zijn ogen gerechtvaardigd is tegen de achtergrond van de redenen waarom tot een nieuw stelsel is besloten..

Ga terug