Logo PFZW belangenvereniging

Komende weken zomerstilte (voor de storm?)

24-07-2020

Ons voornemen is, na de drukke periode die achter ons ligt,  de komende weken (tot half augustus) even pas op de plaats te maken en de accu weer op te laden voor de periode daarna. Natuurlijk volgen wij de berichten op enige afstand over alles wat met pensioen te maken heeft gewoon, en doorbreken wij de websitestilte als daar aanleiding toe is.

Achter de schermen gaat de voorbereiding op het spannende najaarsseizoen gewoon door. Wij willen er immers klaar voor zijn om onze lobbyactiviteiten richting politiek en sociale partners, maar ook naar de pensioenfondsbesturen, direct na de zomervakanties versterkt voort te zetten.

Onze speerpunten voor de komende tijd publiceerden wij al eerder, maar lees ze er nog maar eens op na, want de belangen van de gepensioneerden zijn in het pensioenakkoord onvoldoende geborgd.

En komt u in de zomermaanden oud-collega's tegen die nog geen lid zijn van de BPP wijs hen dan op het belang van dit lidmaatschap. Naast de kracht van onze argumentatie hebben wij immers de macht van het getal dringend nodig om in Den Haag voldoende gewicht in de schaal te leggen. Onze ledenadministratie is altijd bereikbaar via het digitale aanmeldformulier.

Wij wensen allen die dit lezen een plezierige vakantieperiode toe en vooral een goede gezondheid.

Ga terug