Logo PFZW belangenvereniging

2, 3 en 4 november debatten over pensioenen

01-11-2020

De eerste week van november staat er weer heel veel op de agenda als het gaat om de discussie over het pensioenstelsel.

Maandag 2 november vindt een belangrijk overleg plaats waar alle betrokken partijen met elkaar overleggen over de brief van 28 september van minister Koolmees over het beleid met betrekking tot dreigende kortingen en een geleidelijke overgang naar het nieuwe systeem. Dat overleg is niet openbaar, maar de punten waarover het zou moeten gaan een standpunt van de BPP dat ook is ingebracht bij de Koepel Gepensioneerden hebben wij vastgelegd in een notitie. Natuurlijk zullen wij zodra meer bekend wordt over de uitkomsten van dit overleg daarover in de loop van komende week aandacht aan besteden op de website.

Dinsdagavond en woensdag de gehele dag houdt de Tweede Kamer rondetafelgesprekken waarvoor veel deskundigen zijn uitgenodigd en die de Kamerleden moeten voorbereiden op de debatten die later zullen plaats hebben nadat minister Koolmees eind dit jaar de wetsontwerpen zal hebben ingediend. Ook hiervoor zijn diverse gepensioneerdenorganisaties, waaronder de Koepel Gepensioneerden, uitgenodigd. Het standpunt van de Koepel Gepensioneerden is vastgelegd in hun nieuwsbrief en ingediend bij de Tweede Kamer.
 

Dinsdag 3 november van 17.30 - 21.00 uur met o.a. Koepel Gepensioneerden en KBO-PCOB en woensdag 4 november van 10.00 - 18.00 uur met ANBO en KBO-Brabant. Deze bijeenkomsten zijn live te volgen via  https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/actualiteitenkanaal

Wanneer men niet in de gelegenheid is om de gesprekken live te volgen, dan kunnen de gesprekken via https://debatgemist.tweedekamer.nl/home worden teruggekeken.

Wilt u ter voorbereiding op de bijeenkomsten van dinsdag en woensdag al kennis nemen van de position papers die door de diverse deskundigen zijn ingebracht dan kan dat via de volgende link. 

Later in de week komen wij natuurlijk met een reactie op deze gebeurtenissen.

Ga terug