Logo PFZW belangenvereniging

Nadere analyse pensioenplannen Kabinet.

24-12-2020

Er komen veel reacties los op de Kabinetsplannen en de BPP wil daarbij niet achter blijven. Wilt u kennisnemen van de teksten van de voorstellen dan kunt u het best de memorie van toelichting( ReadSpeaker Lees PDF voor) lezen.

In eerste aanleg hebben wij vooral gestudeerd op de plannen hoe uiteindelijk in 2026 de omzetting van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk aandeel in het vermogen van het fonds wordt voorgesteld. En die concrete voorstellen behoeven naar onze wijze van zien aanpassing willen wij een akkoord blijvend ondersteunen. Onze reactie( ReadSpeaker Lees PDF voor) op dit belangrijke punt vindt u hier.

Daarnaast hebben wij grote bezwaren tegen de voorstellen die worden gedaan voor het beleid gedurende de overgangsperiode, Die twee zaken houden echter nauw met elkaar verband, want zolang het uitgangspunt voor de transitie niet wordt aangepast kunnen onze eisen voor de overgangsperiode ook niet goed worden ingevuld. Ook deze notitie met onze uitgangspunten( ReadSpeaker Lees PDF voor) kunt u hier lezen.

In de eerste weken van januari komen wij met een notitie waarbij diverse onderdelen van het voorgestelde stelsel nader kritisch zullen worden beoordeeld. Dat zal zeker ook nog aandacht vergen bij de verdere uitwerking zowel tijdens de parlementaire behandeling als later bij de precieze invulling op het niveau van de pensioenfondsen.

En tenslotte: als overleg niet tot een snelle oplossing leidt op het punt van het overgangsbeleid dan zullen wij ons noodgedwongen op ander acties moeten beraden. In dat kader ook zullen wij onze inspanningen voor de ledenwerving met extra kracht voortzetten.

Ga terug