Logo PFZW belangenvereniging

De beste wensen voor het jaar 2021

27-12-2020

Nog juist voor het einde van 2020 is het laatste nummer van dit jaar van ons blad "Ons Pensioen" verschenen, Veel nieuws, dat echter voor een deel al weer enigszins verouderd is, maar samen met de meest recente nieuwsberichten op deze site toch een helder beeld van de stand van zaken in de pensioendiscussie geeft.

Wij sluiten een veelbewogen jaar af waarbij velen direct of indirect te maken hebben gehad met de gevolgen van de corona crisis. Hopelijk zal 2021 in de loop van de komende maanden meer uitzicht gaan geven op in ieder geval een meer beheersbare situatie, zowel in de gezondheidszorg als in de economische gevolgen.

Wij wensen langs deze weg allen een goede jaarwisseling en een hopelijk gezond en plezierig 2021 toe. En zij die met het verlies van dierbaren zijn geconfronteerd of ernstige gezondheidsschade hebben opgelopen wensen wij veel sterkte.

Onze goede wensen voor 2021 gaan ook uit naar allen in onze maatschappij die betrokken zijn bij de bestrijding van de pandemie, niet op de laatste plaats de mensen in de gezondheidszorg die al zo lang zo zwaar belast zijn.

Op de inzet van het BPP bestuur mag u ook in het komende jaar weer rekenen. De belangen die voor de gepensioneerden aan de orde zijn maken dat eens te meer noodzakelijk. 

Ga terug