Logo PFZW belangenvereniging

Korting pensioen voor 2021 voorkomen

04-01-2021

Teneinde zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de deelnemers hebben in ieder geval de grote pensioenfondsen op 4 januari hun dekkingsgraden zoals zij die verwachten per 31 december gepubliceerd. Dit zijn weliswaar voorlopige cijfers die nog enigszins door na-ijlende waarderingen van sommige beleggingen kunnen veranderen de komende weken, maar de praktijk wijst uit dat de effecten daarvan in de regel marginaal zijn.

Toch is ABP, met een dekkingsgraad van 92% kennelijk zekerder dan ons eigen pensioenfonds PFZW met 91%, want ABP zegt onomwonden dat daarmee kortingen worden voorkomen terwijl het PFZW bestuur spreekt het waarschijnlijk zijn daarvan.

Wij gaan er van uit dat kortingen voor 2021 daarmee van de baan zijn, maar blijven bezwaar hebben tegen de wijze waarop pensioenfondsen de daaronder liggende berekeningen moeten uitvoeren, zeker nu vast staat dat wij koersen richting een nieuw stelsel juist omdat is onderkend dat de huidige toezichtregels tot onevenwichtigheden tussen generaties leiden.

Enerzijds aangeven dat een stelselwijziging nodig is omdat juist in de achter ons liggende periode de rente risico’s van jongeren door ouderen in onevenredige mate zijn gedragen, en anderzijds die methodiek nog 6 jaren continueren is onredelijk onlogisch en daarmee onaanvaardbaar.

Nogmaals opgelucht dat kortingen opnieuw zijn voorkomen, maar verbolgen over het gegeven dat dit zwaard van Damocles nog tenminste 5 jaren boven ons hoofd blijft hangen. Daarover later deze week meer.

Ga terug