Logo PFZW belangenvereniging

Rutte slaat opnieuw de plank mis

17-09-2019

Bijzonder teleurstellend is de onzorgvuldigheid waarmee de minister-president zich uit over de koopkracht van de gepensioneerden. Hij wast zijn handen in onschuld wanneer hij het heeft over de achterblijvende koopkracht voor de gepensioneerden. In een interview op de televisie zei hij: 'Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt om via fiscale maatregelen de koopkracht van ook deze groep positief te laten uitvallen.' Maar ja, de pensioenfondsen hebben nu eenmaal teleurstellende rendementen die wij niet kunnen opvangen, zo zei hij.

Nu willen wij de rendementen van 15 à 17 % die dit jaar tot nu toe behaald zijn niet als teleurstellend bestempelen. Kennelijk is hij daarvan niet op de hoogte of wil hij het niet weten. Zoals wij steeds aangeven is de werkelijke oorzaak immers de onrealistische rekenrente waarmee de pensioenfondsen gedwongen hun verplichtingen moeten berekenen. En aan die regelgeving kan hij samen met zijn collega's juist wel wat doen. In tegenstelling tot de beleggingsresultaten is die uitsluitend aan de wetgeving en dus de politiek toe te schrijven

Onnodige kortingen moeten worden voorkomen, zo zei Rutte ook nog. Nou, doe daar dan de komende dagen wat aan. Pas die rekenrente aan of bepaal desnoods dat de daarmee samenhangende theoretische kortingen niet hoeven te worden toegepast. Geen woorden maar daden. Zonder dat ook geen definitief pensioenakkoord, is onze opvatting.

Ga terug