19-09-2023

Nieuw op de website: alles over de Wtp

Op de website leggen wij uit wat de ‘Wet toekomst pensioenen’ precies inhoudt. Ook geven we aan wat u in de periode tot aan de invoering van het nieuwe stelsel kunt verwachten. En hoe wij tijdens deze periode de stem van de gepensioneerden laten horen.

Ons huidige pensioenstelsel is toe aan vernieuwing. Waarom? Mensen wisselen bijvoorbeeld vaker van baan tegenwoordig. We worden ouder en de bevolking vergrijst. En ook als het economisch goed gaat, kunnen de pensioenen met de huidige regels vaak niet worden verhoogd. De discussie over de noodzakelijke veranderingen in het pensioenstelsel heeft ruim twaalf jaar geduurd. Met de invoering van de ‘Wet toekomst pensioenen’ (Wtp) per 1 juli 2023 is hierin een belangrijke stap gezet. Maar we zijn er nog niet.

Want in de komende tijd moeten pensioenfondsen de nieuwe wet verder uitwerken tot een pensioenregeling. Ook moet er een transitieplan komen voor de periode tot aan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel (voorzien tussen 2025 en 2028). In dit plan staan straks de afspraken over de omzetting van de huidige aanspraken naar het persoonlijke pensioenpotje en het beleid tijdens de transitieperiode.

Meer weten?

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse