08-11-2023

PFZW verhoogt pensioenen met 4,8%

PFZW heeft begin deze maand de verhoging van de pensioenen voor 2024 bekend gemaakt. Veel kranten berichtten dat PFZW nauwelijks zou indexeren. Toch heeft PFZW gekozen voor een verhoging van 4,8%.

Het bericht dat PFZW niet meer dan 0,2% zou indexeren, wat overeenkwam met het officiële prijsindexcijfer over de periode van september 2022 tot september 2023. Van het begin af aan hebben wij als BPP het standpunt ingenomen dat deze uitkomst niet rechtvaardig zou zijn. De oorzaak van dat extreem lage cijfer van de prijsinflatie, ligt in een berekeningsfout die het Centraal Bureau voor Statistiek in 2022 heeft gemaakt. Bovendien zou die uitkomst totaal geen recht doen aan de prijsstijging die we de afgelopen twee jaar werkelijk ervaren bij onze dagelijkse boodschappen.

Tevreden met het resultaat

Het bestuur van PFZW heeft deze redenering gelukkig ook gevolgd en heeft kunnen kiezen voor een hogere indexatie. Daarmee houdt het fonds rekening met de mogelijkheden van het huidige beleid, zonder in aanvaring te komen met de eigen reglementen en het toezicht vanuit De Nederlandsche Bank. Wij kunnen goed leven met deze uitkomst. Zeker wanneer we naar de totale verhoging van de pensioenen over de afgelopen twee jaar kijken.

In oktober vorig jaar verhoogde PFZW de pensioenen voor het eerst in lange tijd, met 2,7%. In januari 2023 kwam daar  6% bij. Met de nieuwe verhoging in begin 2024, zijn de pensioenen in vijftien maanden tijd dan in totaal met ruim 13% gestegen. Dit levert weliswaar geen volledige prijscompensatie op, maar komt gelukkig wel in de buurt. Bovendien heeft PFZW door het verruimde, maar tegelijkertijd voorzichtige beleid, ook een evenwichtige overgang naar het nieuwe stelsel mogelijk gemaakt. 

Vooruitgang dankzij nieuwe stelsel

Om het nog maar eens in perspectief te plaatsen. Wanneer de spelregels van het Financieel Toetsingskader (FTK) van de vorige Pensioenwet nog van toepassing zouden zijn, was de indexatie vorig jaar 0% geweest en dit jaar 0,2%. Vanwege de intentie om over te gaan op het nieuwe stelsel, en de oude aanspraken daarbij in te varen, kan PFZW het verruimde indexatiebeleid nu al toepassen. Met de gunstige uitkomsten die we zojuist beschreven als resultaat.

Hoe nu verder

Wij hebben, samen met anderen, met dit indexatiebeleid ingestemd in de Pensioenraad (het verantwoordingsorgaan van PFZW). Binnenkort zal duidelijkheid ontstaan over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling bij PFZW en het daarbij behorende transitieplan. Alleen wanneer dat goed uitpakt, kan ons eindoordeel positief zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse