15-11-2023

Principeakkoord pensioenregeling PFZW

Belangrijk nieuws: sociale partners hebben bij PFZW een principeakkoord bereikt over de nieuwe pensioenregeling. Zij leggen dit conceptakkoord de komende weken aan hun achterban voor. 

De BPP zal samen met de ANBO over het akkoord in gesprek gaan met sociale partners via het hoorrecht. Onze vertegenwoordiger Jaap van der Spek doet namens de BPP aan deze besprekingen mee. Daarbij kijken wij vooral ook naar het transitieplan. Zodat wij kunnen beoordelen of het geheel van afspraken evenwichtig uitpakt en recht doet aan de positie van gepensioneerden.

Voor meer informatie over het concept akkoord, verwijzen we u naar de mededeling die wij van PFZW hebben ontvangen en de tekst van de concept pensioenregeling.

Onze aandachtspunten

Waar gaan wij bij onze beoordeling op letten? De volgende kwesties raken onze leden rechtstreeks:

  • de wijze waarop de bestaande rechten worden ingevaren,
  • de vulling van de solidariteitsreserve,
  • de financiering van de afschaffing van de doorsneepremie.

De geboden tijd is krap, zelfs als de voorgestelde regeling goed is en samen met het transitieplan evenwichtig uitpakt voor alle groeperingen. Wij houden daarom een flinke slag om de arm, zeker wanneer ons oordeel niet positief uitpakt.

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse