27-11-2023

Wat betekent de verkiezingsuitslag?

Afgelopen week beleefden we spannende Tweede Kamer verkiezingen. De uitslag roept onrust en vragen op. Wat gaat dit betekenen voor het besturen van het land en de voortgang van het nieuwe pensioenstelsel?

Welke veranderingen de nieuwe regering met zich mee zal brengen, kunnen we moeilijk inschatten. Ook op pensioengebied. We zijn volop onderweg naar de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Wat gebeurt er nu met al het voorbereidende werk. Terug naar de oude situatie, waarbij lange tijd geen indexeringen mogelijk waren?

Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief, loopt het proces van de nieuwe wetgeving al bij de pensioenfondsen. Volgens de huidige wetgeving moeten de pensioenfondsen doorgaan op de ingeslagen weg. Anders zijn ze te laat voor het tijdig omzetten van de oude regeling naar de nieuwe. Het doorvoeren van eventuele wetswijzigingen door een nieuw kabinet zal bovendien veel tijd kosten.

De inbreng van de BPP blijft hetzelfde

In zowel de huidige situatie als bij eventuele wijzigingen door een nieuw kabinet, blijft onze inbreng altijd hetzelfde. De pensioenen moeten een grote mate van zekerheid bieden dat zij de inflatie, over een iets langere termijn gemeten, kunnen volgen. Bij de overgang naar een nieuw stelsel moeten de pensioenen minimaal gelijk blijven. Terug naar de oude situatie waarbij meer dan 13 jaar niet geïndexeerd kon worden en gepensioneerden tot wel 30% koopkracht verloren, is onacceptabel.

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse