03-06-2024

PFZW stelt jaarverslag vast

Onlangs is het jaarverslag van ons pensioenfonds PFZW verschenen.

Naast een overzicht van de financiële situatie staat het jaarverslag vol met interessante informatie over de ontwikkelingen bij PFZW en de wereld om ons heen. De toegankelijke interviews met verschillende bestuursleden, ieder met hun eigen expertise en aandachtsveld, geven een beeld van hoe we werken aan de implementatie van onze strategische visie. Kortom, absoluut het lezen waard. Kijk vooral ook naar het verslag van de Raad van Toezicht en de mededeling van de Pensioenraad, opgenomen in dit jaar verslag

Jaarverslagen (pfzw.nl)

Terug naar nieuwsoverzicht