19-05-2022

Update nieuw pensioenstelsel

Wat is het laatste nieuws rond het nieuwe pensioenstelsel? Gelukkig zien we enige verbetering. Toch gaan de stappen richting indexatie voor ons niet ver genoeg…

Op het moment dat u dit leest krijgt u naast de maandelijkse pensioenuitkering ook uw vakantiegeld binnenkort op uw rekening bijgeschreven. Weliswaar nog steeds niet geïndexeerd, maar daar komt enig uitzicht op verbetering. Dat komt door de bespreking van een wetswijziging voor het pensioenstelsel. Ook heeft de geleidelijke stijging van de rente gunstige effecten op de dekkingsgraad van de pensioenfondsen.

Niet ver genoeg

Tegelijkertijd hebben wij flinke aanmerkingen op deze ontwikkelingen. Voor de BPP gaat het voorstel van het kabinet tot verbetering van de indexatie mogelijkheden niet ver genoeg. Het is niet voldoende om de hoge inflatie bij te houden. En het biedt al helemaal geen uitzicht op inhaalindexatie.

Wij zijn zeker gelukkig met de stijgende dekkingsgraden. Toch blijven we het raar vinden dat deze stijgen in een periode dat het economisch slecht gaat en de beurskoersen dalen. Terwijl deze daalden als gevolg van de dalende rente, in de periode dat de pensioenfondsen alsmaar rijker werden! Het laat weer zien dat het huidige stelsel van opgelegde rekenregels heel gek uitpakt.

De komende 5 jaar?

Wij maken er daarom bezwaar tegen dat dit systeem ons in de komende 5 jaar nog wordt opgelegd. Dat is de overgangsperiode tot het nieuwe pensioenstelsel kan worden ingevoerd. Ook vinden wij dat er geen besluiten kunnen worden genomen op basis van een rentestand die ieder moment kan veranderen. Wij stellen voor om nu een niveau van die rente te kiezen en die vast te prikken voor de komende 5 jaar.

Wij zetten ons in voor uw pensioen

Als BPP blijven wij ons, samen met de Koepel Gepensioneerden, inzetten voor verbetering van de voorstellen. Onze eisen zijn goed onderbouwd en heel redelijk. Daarom blijven wij hopen op een goede uitkomst. Mocht die toch uitblijven, dan kunnen wij niet anders dan naar de rechter stappen.

Terug naar nieuwsoverzicht