18-05-2022

Jaap Dijkstra geeft het stokje door

Penningmeester Jaap Dijkstra blikt terug op zijn ervaringen als BPP bestuurder: 'Ik vind het belangrijk maatschappelijk actief te zijn.' En wat wil hij zijn opvolger Bart de Jong meegeven?

Op de ALV van 26 april nam Jaap Dijkstra afscheid als bestuurslid van de BPP. Tijd voor een terugblik op de oogst van zijn inspanningen gedurende acht jaar. Van een maatschappelijk bevlogen inbreng tot voorzichtige stappen op het gebied van sociale media. ‘Ik hoop dat de kentering in de samenleving door de corona- en klimaatcrisis met volle kracht doorzet!’

Wat was uw motivatie om u te melden als bestuurslid van de BPP?

‘Ik vind het belangrijk maatschappelijk actief te zijn. Daarom heb ik na mijn pensioen gekozen voor vrijwillige functies die op de samenleving gericht zijn en aansluiten bij de levensfase waarin ik vertoefde. Het veld van pensioenen komt dan in beeld. Een politiek en maatschappelijk belangrijk terrein met de vergrijzingsgolf voor de deur. Én met een enorme potentie om de maatschappelijke investeringen te veranderen.’

Wat hoopte u in het bijzonder bij te dragen?

‘Mij werd vanuit het bestuur nogal dwingend gevraagd om penningmeester te worden. Daar daagde een vacature en ik had nogal wat penningmeesters rollen vervuld, onder meer bij Humanitas. Ik weet dat dit soort meer huishoudelijke taken in een vereniging nu eenmaal vervuld moeten worden. Daarom zei ik toentertijd geen nee.

Maar de charme zat meer in het gevoel bij te dragen aan een niet onbelangrijke vereniging op een terrein dat mij aansprak. En dat samen met aardige en vooral deskundige en betrokken collegae.’

Tijd om te oogsten; hoe kijkt u terug op uw bijdrage?

‘Ik heb extra bevrediging gehaald uit het opzetten van een nieuwe geautomatiseerde administratie. Ook droeg ik van tijd tot tijd ideeën aan voor een meer bijdetijdse communicatie. Zo is deze nieuwsbrief er gekomen, de website radicaal veranderd en zet de BPP voorzichtig stappen op het gebied van de sociale media.’

Uw BPP collega’s vinden uw maatschappelijke betrokkenheid typerend...

‘Dat kan kloppen. Ik zie dat de macht de afgelopen jaren helaas steeds meer naar de markt is verschoven. Een tendens waarin ook de overheid is meegegaan. Pas door de corona- en klimaatcrisis zien we nu een voorzichtige kentering. Ik hoop dat die kentering met volle kracht doorzet. En dat we in Nederland weer de waarde gaan inzien van ons unieke Rijnlands model. Op basis van overleg, solidariteit en vertrouwen.’

Ziet u deze ontwikkelingen ook terug op pensioenvlak?

‘Jazeker. Ik signaleer een doorgeslagen controle van de Nederlandsche Bank en veel te weinig vertrouwen in de professionaliteit van de pensioenfondsen. En, voor de BPP belangrijk: een te geringe rol voor de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in de besturen. Ze mogen meedoen, maar meer ook niet!

Gelukkig hebben de ouderenorganisaties zich weten te verenigen in de nieuwe Koepel Gepensioneerden. Dat biedt perspectieven voor politieke lobby.

De pensioenfondsen staan overigens wel open voor de inbreng van hun gepensioneerden. Als BPP worden wij terecht beschouwd als organisatie die geen enkel ander doel heeft dan de belangenbehartiging van de gepensioneerden. Naar zo’n organisatie wil je wel luisteren!’

Wilt u uw opvolger tot slot iets meegeven?

‘Ik houd niet van regeren over het graf. Mijn opvolger Bart de Jong heeft vanuit zijn werkende leven een dijk aan ervaring op het gebied van pensioenen. Vooral ook hoe je daarover anno vandaag communiceert. Hij begint welgemoed aan zijn penningmeesterstaak en daarin wens ik hem graag genoegen en succes.’

Terug naar nieuwsoverzicht