01-06-2022

Klare taal maakt veel duidelijk

In het kader van gesprekken die de Tweede Kamer voert ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen zijn vele deskundigen en belangenorganisaties al gehoord. Het technisch gehalte van veel van deze zogeheten position papers is groot, en daarom voor velen nauwelijks begrijpelijk.

Des te opvallender is als een van die deskundigen, Agnes Joseph actuaris bij Achmea pensioen, er in slaagt in heldere taal gewenste wijzigingen voor te stellen. Wijzigingen die overigens ook nog heel goed in lijn zijn met onze opvattingen.

Wij geven daarom de integrale tekst met plezier weer en spreken graag onze waardering uit voor deze inbreng in de hoop dat Kamerbreed hier echt naar wordt geluisterd en naar wordt gehandeld.

Terug naar nieuwsoverzicht