22-06-2022

Maak een collectieve uitkeringsfase voor alle gepensioneerden

Er moet nog heel wat water door de Waal alvorens de nieuwe pensioenwet voor ons aanvaardbaar wordt.

Een van de punten die wij van belang vinden is dat de solidariteit tussen de groep gepensioneerden optimaal wordt ingericht. Dat verdraagt zich niet of in ieder geval moeizaam met een indeling in leeftijdscohorten zoals thans in de voorstellen staat. De daarvoor noodzakelijke meting van het risicodraagvlak is duur, nauwelijks te begrijpen voor de deelnemers en bovendien moeilijk communiceerbaar. Het op basis daarvan per leeftijdscohort vast te stellen aandeel in het behaalde rendement is niet nodig, verwarrend en zal daarom het vertrouwen in de het pensioenfonds eerder afbreuk doen dan dit te verbeteren. Niet doen dus!

Het is slechts een van de punten die voor ons van groot belang zijn en waarvan we gelukkig kunnen vaststellen dat deze door vele deskundigen wordt onderschreven. De komende dagen en weken zullen wij steeds een ander voor ons belangrijk onderwerp nader belichten.

Zo zijn er nog veel mogelijkheden om de essentie van de nieuwe benadering overeind te houden, maar belangrijke verbeteringen, veelal gericht op vereenvoudiging te bereiken. Interessant in dit kader opnieuw een 6 tal suggesties vanuit Achmea Pensioenservices opgetekend door actuaris Agnes Joseph.

Naast het genoemde punt van belang voor gepensioneerden, en de oproep in een van de aanbevelingen ook in de overgangsfase meer ruimte te bieden voor koopkracht bevorderend beleid, spreekt met name het slot van dit artikel ons zeer aan.

Minder regels kunnen werkelijk meer pensioen opleveren
Iedereen gaat er daarmee op vooruit. Maak het waar, durf de regels los te laten.

Terug naar nieuwsoverzicht