24-06-2022

PFZW verhoogt de pensioenen met 2,7% met ingang van 1 oktober

Het bestuur van PFZW heeft een besluit genomen over de indexatie van onze pensioenen. Deze worden met ingang van 1 oktober a.s. verhoogd met 2,7 %.

Pensioenfonds PFZW laat weten: 'Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie uit 2021. Dat is goed nieuws voor al onze deelnemers, maar vooral voor gepensioneerden, in deze tijd van stijgende prijzen. (...) Tegelijkertijd realiseren we ons dat het hier gaat om een kleine verhoging, in vergelijking met de totale achterstand die onze deelnemers hebben opgelopen. Dat komt door het uitblijven van indexering in de afgelopen jaren.' U kunt de verdere berichtgeving van PFZW op hun website lezen. Wat is onze reactie als BPP?

Reactie BPP

Het percentage van 2,7 % is het maximaal mogelijke binnen de regelgeving, daarom zijn wij daar tevreden over. Wij voelen ons eindelijk gehoord in onze oproep om verhoging van ons pensioen en het herstellen van onze koopkracht. Dat het fonds hier nu in tegemoet komt, vinden wij goed nieuws. Wij hebben wel bezwaar gemaakt tegen de datum van 1 oktober waarop de verhoging plaatsvindt. De regelgeving maakt indexatie namelijk al mogelijk vanaf 1 januari. Daarnaast zijn er veel fondsen die indexeren per 1 juli.

Pleidooi in de Pensioenraad

De BPP is met een zetel vertegenwoordigd in de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van PFZW. We hebben daar gediscussieerd over argumenten waarom het PFZW bestuur min of meer noodgedwongen vasthoudt aan de datum van 1 oktober. En eerlijk gezegd konden wij daar best begrip voor opbrengen. Vooral omdat het voor de meeste deelnemers helemaal niets uitmaakt op welke datum die verhoging plaatsvindt. Behalve voor de gepensioneerden!

Het uitstel tot 1 oktober betekent dat onze koopkracht niet verandert voor een periode van 9 maanden. Naar onze overtuiging zou dat wel mogelijk zijn, door ons over die periode een toeslag te verlenen die overeenkomt met de 2,7%. Dat zou na 1 oktober de aanspraken van alle deelnemers aan elkaar gelijk maken, zodat niemand tekort wordt gedaan.

Advies Pensioenraad

Op basis van deze argumenten heeft de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van PFZW, het volgende advies gegeven aan het bestuur:

  • Het verantwoordingsorgaan adviseert positief over de indexatievoorstellen van 2,7% per 1 oktober a.s.;
  • Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur in de komende periode alsnog na te gaan hoe op een evenwichtige wijze tegemoet gekomen kan worden aan de nadelen die dit besluit oplevert voor de groep gepensioneerden.

Onze conclusie

Wij hebben als gezamenlijke vertegenwoordigers van de gepensioneerden bereikt dat de Pensioenraad het PFZW bestuur nu oproept om het besluit over de datum van indexatie opnieuw te bekijken. We hopen dat de definitieve besluitvorming alsnog tot aanpassing zal leiden.

Terug naar nieuwsoverzicht