12-07-2022

Welkom nieuw bestuurslid: Meindert Schmidt

Meindert Schmidt komt het BPP bestuur versterken. Hij kent de pensioenwereld van binnenuit en is een liefhebber van schrijver Pieter Waterdrinker. ‘Pensioen wordt niet altijd herkend als belangrijke arbeidsvoorwaarde!’

Meindert Schmidt (69) uit Soest is sinds onze laatste Algemene Ledenvergadering officieel bestuurslid van de BPP. Net als nieuw bestuurslid Bart de Jong kent hij de pensioenwereld in de zorg door en door.

Vanwaar uw interesse voor pensioenen?

‘Voor mijn laatste functie werkte ik als voorzitter van de Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep Twente. Als bestuurder van ziekenhuizen heb ik altijd veel belangstelling voor ons pensioen gehad. Pensioen is een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar wordt vaak niet als zodanig herkend door medewerkers en bestuurders van zorginstellingen!

Ik heb veel op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen gedaan, onder andere als voorzitter van de werkgeversvereniging Oost Nederland en Regioplus. Ook heb ik jaren in de werkgeversdelegatie van de pensioenraad van PFWZ gezeten als vertegenwoordiger van de ziekenhuizen.’

Waaraan wilt u als BPP bestuurslid in het bijzonder bijdragen?

‘Ik wil de vertegenwoordiging en de positie van gepensioneerden verbeteren, zowel binnen de pensioenfondsen als in de politieke discussie over het beleid.’

Hoe ervaart u de sfeer binnen de BPP tot nu toe?

‘Mijn ervaringen binnen het bestuur zijn prettig, er is veel kennis aanwezig. De BPP heeft ook heel betrokken leden, maar helaas nog veel te weinig om echt invloed te hebben.’

Hoe bent u terecht gekomen in uw huidige woonplaats Soest?

‘Ik heb voor mijn pensioen 22 jaar in het oosten van Nederland gewoond, in de gemeente Hardenberg, dichtbij de Duitse grens. Maar mijn familie en vrienden wonen bijna allemaal in het westen. Wij besloten dat we daar wat dichterbij wilden wonen en toch in een mooie omgeving. Dat is toevallig Soest geworden, maart ik woon daar met veel plezier.’

Welk boek heeft u het laatst gelezen?

‘De Biecht aan mijn vrouw van Pieter Waterdrinker, een vlotte verhalenverteller. Een aanrader. Wat ik ter verdere ontspanning doe? Dan zoek ik graag de beweging op. Ik tennis, speel badminton en fiets graag. Ook houd ik van reizen.’

Terug naar nieuwsoverzicht