04-08-2022

Nieuw pensioencontract de discussie gaat voort

Een groot deel van Nederland is met vakantie  en soms lijkt het er op dat alles daardoor even stil valt. Maar de oorlog in Oekraïne, de oplopende inflatie, de stikstof crisis en sinds kort ook de watercrisis, gaan voort en baren ieder voor zich grote zorgen.

Ook de voortgang van het pensioendossier ligt zeker in Den Haag tot half september stil. Het gevaar is zelfs niet denkbeeldig dat verdere vertraging in de afhandeling van dit dossier mogelijk is. 

Vandaag lazen wij in dit kader een tweetal artikelen in "Pensioenbestuurenmanagement" die laten zien dat de discussie tussen direct betrokkenen wel degelijk doorgaat.

Een artikel waarin Ger Jaarsma, de voorzitter van de Pensioenfederatie  wijst op het belang van goede en evenwichtige communicatie en feitelijk pleit voor doorvoering van het wetsvoorstel.

Een artikel van actuaris Agnes Joseph die pleit voor enige bezinning, voor belangrijke wijziging in de aanpak ne temporisering van het proces.

Beide artikelen willen wij onze lezers zeker niet onthouden en bevatten voor ons belangrijke bouwstenen voor de verdere discussie dit najaar zowel in het Haagse traject als ook in het debat met ons eigen pensioenfonds.

Terug naar nieuwsoverzicht

Auteur: Cees Michielse