10-02-2023

BPP redelijk tevreden met nieuwe pensioenwet

Net voor Kerstmis was het zover. De nieuwe Pensioenwet haalde een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Binnen het BPP bestuur leven gemengde gevoelens...

Ook in het laatste stadium heeft de Tweede Kamer nog enkele verbeteringen in de wet aangebracht die voor gepensioneerden belangrijk zijn. Wij noemen specifiek de aangenomen motie waardoor alle gepensioneerden bij aanpassingen van de uitkeringen ook in het nieuwe stelsel gelijke uitkomsten zullen krijgen. Voor de BPP is dit steeds een belangrijk punt geweest.

Wat tot tevredenheid stemt, is dat we tijdens de komende overgangsjaren het verruimde beleid om te kunnen indexeren mogen voortzetten, voor zover de dekkingsgraad boven de 105% ligt. En let wel, zonder dit verruimde beleid waren de indexaties van 2,7% per 1 oktober en van 6% per 1 januari onmogelijk geweest.

Eerste Kamer aan zet

Nu is het de beurt aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te behandelen en er wel of niet mee in te stemmen. Naar verwachting duurt de behandeling tot na de Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart. Volgens berichtgeving van de Koepel Gepensioneerden is het overigens niet te verwachten dat het wetsvoorstel in de Senaat nog sneuvelt. De nieuwe Pensioenwet kan waarschijnlijk ook in de (huidige) Eerste Kamer op een meerderheid rekenen.

Hoe is de verdere planning? In februari vinden in de Eerste Kamer twee bijeenkomsten met deskundigen plaats over de effecten en haalbaarheid van de nieuwe wet. Op 7 maart leveren de senatoren schriftelijke vragen aan als voorbereiding op het debat. Vervolgens zal het echte debat plaatsvinden, waarschijnlijk ver voor het kiezen van een nieuwe Eerste Kamer op 30 mei. De wet zou dan op 1 juli in werking kunnen treden, zoals minister Schouten graag wil.

Lobby van de BPP

Vervolgens zijn er nog meer dan voldoende aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de wet bij PFZW die onze aandacht vragen. Gelukkig hebben wij in deze sector goede afspraken over onze betrokkenheid, zowel met de sociale partners als met het pensioenfondsbestuur. De belangen zijn groot, zeker ook voor de gepensioneerden en wij zullen ons maximaal inzetten om tot voor alle betrokkenen evenwichtige afspraken te komen.

Ook op landelijk niveau kunnen zaken beter geregeld worden. In het bijzonder een verdere versterking van de positie van de gepensioneerdenorganisaties. De Koepel Gepensioneerden, waarbij wij als BPP zijn aangesloten, maakt zich daarvoor hard en ondersteunt ons daarbij. De Koepel heeft de afgelopen weken met meerdere senatoren gesproken.

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse