23-12-2022

In memoriam Roelof Jan Mulder

Ons bereikte vandaag het droevige bericht dat Roelof Jan Mulder in alle rust is ingeslapen na een lange strijd tegen een slopende ziekte.

Roelof Jan was vanaf het eerste nummer van ons ledenblad Ons Pensioen de alom gewaardeerde en bevlogen hoofdredacteur.

Vele interviews en commentariërende berichten kwamen van zijn  hand, waarbij de discussie over het toekomstige pensioenstelsel zijn meeste aandacht kreeg.

Het is dan ook wrang dat de felle kritiek op het huidige stelsel die hij al die jaren niet onder stoelen of banken stak juist op de dag van zijn overlijden tot een mogelijke, in ieder geval gedeeltelijke, oplossing is gekomen en hij daarvan geen kennis meer heeft kunnen nemen.

Al staat het voor het bestuur ook vast dat hij blijvend fel geprotesteerd zou hebben tegen de onvolkomenheden die ook in de nieuwe plannen nog blijven bestaan. Wij zullen zijn jarenlange strijd voor een betere positie van de gepensioneerdenorganisaties dan ook in zijn geest met kracht voortzetten.

Wij wensen zijn vrouw Audrey, en andere directe nabestaanden bijzonder veel sterkte de komende tijd. Wij zullen onze herinneringen aan Roelof Jan en onze vriendschappelijke en collegiale samenwerking blijvend koesteren.

Namens het bestuur van de BPP
Cees Michielse

Secretaris BPP

Terug naar nieuwsoverzicht