05-05-2023

Cliffhanger…

De verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen lieten een aardverschuiving zien in de politiek. Wat betekent dat voor de goedkeuring van de nieuwe pensioenwet in de Eerste Kamer?

We meldden al eerder dat de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer een ware cliffhanger leek te worden. Die voorspelling komt uit. De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart veroorzaakten een aardverschuiving in de politieke verhoudingen in de provincies. Op 30 mei kiezen die op hun beurt de nieuwe Eerste Kamer. De voorstanders van de Wtp blijven ook in de nieuwe samenstelling een meerderheid in de Senaat behouden, al is die meerderheid straks krapper dan nu.

Op het nippertje

In de afgelopen periode heeft de Eerste Kamer de Wtp al uitgebreid behandeld, na de uitvoerige behandeling van de conceptwet in de Tweede Kamer. De Eerste Kamerleden stelden in verschillende rondes honderden vragen aan de minister. Daarnaast sprak de Senaat uitvoerig met experts. Hoe gaat het nu verder?

Het plenaire debat over de Wtp vindt plaats op 22 en 23 mei. De beoogde datum voor stemming over de wet is nu dinsdag 30 mei. Dat is net op tijd, want op 30 mei worden zoals gezegd ook de nieuwe Eerste Kamerleden gekozen. Het is dus op het allerlaatste nippertje.

Alle signalen wijzen erop dat de nieuwe wet ook in de Eerste Kamer op een meerderheid van de stemmen kan rekenen. Wel kijken wij ernaar uit of de verbeteringen die wij wensen nog kunnen worden doorgevoerd. Wij houden u op de hoogte.

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse, secretaris BPP