09-05-2023

Special Ons Pensioen over de WTP is uit

Onlangs bespraken wij in onze Algemene Ledenvergadering een speciale uitgave van het ledenblad Ons Pensioen dat geheel gewijd is aan de Wet Toekomst pensioenen ( WTP)

Deze speciale uitgave geeft een overzicht van de totstandkoming van de wet, die overigens in de Eerste Kamer nog deze maand behandeld moet worden.

Wij proberen met deze uitgave op een voor de leden toegankelijke wijze de huidige stand van zaken weer te geven en inzicht te verschaffen over het werk dat na de invoering van de wet nog allemaal moet gebeuren. In het bijzonder besteden wij daarbij aandacht aan de rol van de BPP.  In relatie tot de sociale partners en het hoorrecht, is daarbij voor de BPP een specifieke rol te vervullen. Maar ook onze vertegenwoordiging in de pensioenraad van PFZW vervult daarbij in de komende maanden een cruciale rol.

Het bestuur roept de lezers van de special op te reageren waarbij kritische kanttekeningen, suggesties tot aanvulling of verduidelijking, meer dan welkom zijn. Met deze uitgave hoopt het bestuur tevens een extra impuls te geven aan de ledenwerving. Nu meer dan ooit noodzakelijk.

Terug naar nieuwsoverzicht