Nieuw op de site

Programma Hollandse Zaken het kijken waard?
Morgenavond 25 juli heeft omroep Max om 21.10 uur op NPO 2 weer een uitzending van Hollandse zaken over de pensioenen, De moeite van het kijken waard? Dat is maar de vraag. Duidelijk is dat het om een belangrijke zaak gaat. De absurditeit van de rekenrente en de daardoor dreigende kortingen. En daar kan niet voldoende aandacht aan worden gegeven. Het wordt tijd dat de politiek, DNB en een deel van de wetenschap de absurditeit van de …
Lees verder
Kwartaal en halfjaarcijfers pensioenfondsen goed maar toch dreigend
De meeste pensioenfondsen hebben inmiddels de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Goede beleggingsresultaten, verder dalende rente en per saldo daardoor dalende dekkingsgraden. Voor de cijfers van PFZW en die van ABP kunt u gedetailleerde informatie vinden op hun websites. Dat bij een rendement van maar liefst 12,7% voor PFZW de dekkingsgraden toch dalen wijst nog eens op de absurditeit van de huidige regelgev…
Lees verder
Zorgen over als maar dalende rente en het pensioenakkoord
De als maar dalende rente en het niet te begrijpen standpunt van minister Koolmees daarover baart ons in toenemende mate zorg.En niet alleen ons want leest u maar het wekelijkse blog van Peter Borgdorff, de directeur van het pensioenfonds PFZW  over dit onderwerp.Beter kunnen wij het niet verwoorden,Dit gevoegd bij de discussie over de wijze waarop het pensioenakkoord dreigt te worden uitgewerkt zonder een directe en duidelijke betr…
Lees verder
Nieuwe uitgave van OP no 2 van 2019 is uit
Zojuist is bij de meeste leden de nieuwste versie van ons blad OP in de bus gevallen.En naar wij vaststellen ook al uitvoerig gelezen met een tweetal categorieën reacties.De meest voorkomende is dat helaas de berichtgeving over het pensioenakkoord daarin ontbreekt, maar dat is een gevolg dat de artikelen ruim voor de datum waarop dit tot stand kwam moesten zijn ingeleverd bij de drukker. Een nadeel van een uitgave in magazine formaa…
Lees verder
Pensioenakkoord vindt brede instemming
Brede instemming, maar tegelijkertijd nog wel zorgen over de concrete uitwerking die nog moet volgen. Dat is de enige juiste conclusie die getrokken kan worden nu de uitkomst van de ledenraadpleging bij FNV en CNV bekend is geworden. Dat is ook de conclusie die de BPP en vele andere ouderenorganisaties trekken. Zorgen over de concrete uitwerking en die zijn na het uitkomen van het rapport van de commissie parameters bepaald niet mind…
Lees verder
Samenvattende notitie over pensioenakkoord
Vele honderden pagina's zijn inmiddels vol geschreven over het concept pensioenakkoord en de daarbij behorende rapporten. In een samenvattende notitie hebben wij onze voorlopige standpunten weergegeven en verwijzen wij naar achterliggende documenten.Daarmee proberen wij de gehele achterban zo goed mogelijk te informeren. Diegenen die alleen in de hoofdlijnen zijn geïnteresseerd, maar ook die leden die niet bang zijn voor wat complex…
Lees verder
Hoe te stemmen bij uw vakbond
Veel van onze leden die tevens lid zijn van een van de vakbonden vragen ons om een stemadvies.Laten we twee dingen voorop stellen:1. Het is ieders verantwoordelijkheid op basis van een eigen afweging te besluiten.2. Wij geven geen stemadviezen.Ter overweging geven wij de volgende opmerkingen mee:1. Hoewel het akkoord behoorlijk duidelijk is wat betreft de AOW en andere arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, geldt dit in veel mindere m…
Lees verder
Pensioenakkoord lijkt gepensioneerden in de kou te laten staan
Eindelijk is na negen jaar van moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt over ons toekomstige pensioenstelsel. Maar op basis van onze eerste indruk zijn wij er bepaald niet blij mee.Het is een goede zaak dat over de ingangsdatum van de AOW verbeterde afspraken zijn gemaakt die maar liefst 4 miljard euro kosten, hetgeen overigens ten minste gedeeltelijk via de belastingen ook door gepensioneerden zal moeten worden betaald. Maar da…
Lees verder
Joanne Kellermann nieuwe bestuursvoorzitter PFZW
Joanne Kellermann is per 1 juni 2019 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zij was voorheen onder meer directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurder bij de Europese Banken Resolutie Autoriteit (SRB) in Brussel. Wij kijken uit naar de kennismaking en samenwerking. Via een interview op de website van PFZW kunt u alvast een indruk krijgen. Het bestuur van PFZW is verantwoordelijk voor…
Lees verder
Wie is verantwoordelijk voor pensioenimpasse
De verwijten over het uitblijven over een pensioenakkoord zijn terecht. De wijze waarop soms eenzijdig de oorzaak daarvan bij een van de vele betrokken partijen wordt gelegd is lang niet altijd terecht of te eenzijdig, Soms ook worden verwijten gemaakt die echt onjuist zijn.In een korte notitie proberen wij een aantal zaken op een rijtje te zetten.
Lees verder