Nieuw op de site

Belangen van jong en oud
De belangen van oud en jong in het pensioendebat zijn verschillend, maar niet tegenstrijdig.Alhoewel veel krantenkoppen soms anders suggereren is dit de enig juiste conclusie als je alles op een rijtje zet is de opvatting van de BPP.Ter ondersteuning van deze conclusie verwijzen wij maar weer eens naar de meest recente wekelijkse blog van Peter Borgdorff, directeur van het pensioenbureau van PFZW.Des te verbaasder zijn wij als we dez…
Lees verder
Voordelig partnerlidmaatschap in 2020
Het bestuur kijkt terug op een geslaagd verenigingsjaar. Mede dankzij onze inzet en die van onze koepelorganisatie NVOG zijn de kortingen voor 2020 voorkomen. Om onze zeggingskracht in 2020 te behouden en versterken, hebben wij echter dringend meer leden nodig. Daarom maken wij u graag attent op ons voordelige partnerlidmaatschap. Alle leden met partners kunnen hier gebruik van maken. Voor 2020 is dit zelfs kosteloos. In onze bri…
Lees verder
Tel uit je winst
Al jaren wordt er gediscussieerd over ons pensioenstelsel. En dat die materie complex is mag voor iedereen duidelijk zijn. Er bestaan dan ook bij velen tal van misverstanden. Soms wordt opgeworpen dat sparen voor pensioen geen zin heeft. Onbegrijpelijk wat ons betreft:1. Ondanks sterk gestegen levensverwachting kunnen pensioenfondsen tot in lengte van jaren alle opgebouwde rechten volledig nakomen.2. De indexatie blijft al vele jaren…
Lees verder
Beleid ECB definitief ontmaskerd en foute maatstaf voor pensioenen
Onderzoek wijst uit dat de invloed van het ECB beleid van de afgelopen tijd een drukkend effect heeft op de rente van maar liefst 1,6%. En dan toch volhouden dat het goed is en het enig juiste dat wij onze pensioenverplichtingen waarderen op de ECB rente, nog een beetje gedempt door de ufr van Dijsselbloem?!En dan te weten dat de invloed van 1% lagere of hogere rente een invloed heeft op de dekkingsgraad van veel fondsen in de orde v…
Lees verder
Kortingen pensioenen voorlopig van de baan
Gelukkig heeft minister Koolmees met een verstandige brief besloten onnodige kortingen van de pensioenen in 2020 te voorkomen.Volgende week komen wij met een nadere analyse. Thans volstaan wij met te verwijzen naar de brief van de minister en een eerste reactie van de NVOG. (zie hieronder)NVOG Reactie op brief van minister Koolmees over de kortingen op de pensioenenMinister Koolmees heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd …
Lees verder
Pensioenakkoord en rekenrente
Nu en dan verschijnen er artikelen over de effecten die kunnen optreden bij de uitwerking van het pensioenakkoord die het lezen meer dan waard zijn. In dat kader verwijzen wij  graag naar een recente publicatie van PGGM pensioenjuriste Emmie Lewin, waarin een aantal ieder voor zich dreigende effecten op een rijtje worden gezet. Het artikel baseert zich, op zich begrijpelijk, op de tekst van het pensioenakkoord waarin staat dat ook in…
Lees verder
Spanning tussen pensioenwetenschap en pensioenbeleving deelnemers oplossen.
Er zijn vele oorzaken waarom de discussie over veranderingen in ons pensioenstelsel zo moeizaam en traag verlopen. Zelfs over de vraag of veranderingen wel of niet noodzakelijk zijn lopen de opvattingen sterk uiteen. Een van de problemen ligt zeker bij het gegeven dat de techniek achter onze pensioenfondsen zo ingewikkeld geworden is, terwijl eenvoud voor de begrijpelijkheid van de deelnemer eigenlijk topprioriteit zou moeten zijn. …
Lees verder
Uitstel kortingen is dwingende noodzaak
Alhoewel we de afgelopen week niet veel nieuws hebben gepubliceerd op de website betekent dit allerminst dat we hebben stil gezeten.Op aandringen van de BPP hebben veel gepensioneerdenorganisaties hun pensioenfondsbesturen en de verantwoordingsorganen er op gewezen dat nog steeds dreigende kortingen moeten worden voorkomen. De brief die wij daarover zonden aan het bestuur van PFZW is enken wij duidelijk.Een soortgelijke brief hebben …
Lees verder
Pensioenfondsen publiceren cijfers 3e kwartaal 2019
De cijfers van de grote pensioenfondsen over het 3e kwartaal 2019 zijn verschenen. Ze geven wederom een beeld met twee gezichten.Uitstekende beleggingsresultaten, ook  als je die zou corrigeren voor het effect dat daarin zit van wederom gedaalde rentes. Maar tegelijkertijd opnieuw gedaalde dekkingsgraden als gevolg van diezelfde rentedaling. Het toont wat ons betreft opnieuw aan dat dit systeem waarin zulke grote tegenstrijdigheden z…
Lees verder
Soms loopt er iets mis
Dag in dag uit zijn wij druk doende de belangen van gepensioneerden veilig te stellen. Vandaar dat wij van harte de brief vn de 40 onafhankelijk economen die pleiten voor een verandering van de rekenrente van harte onderschrijven, zoals u ook in eerdere berichten op onze website al heeft kunnen zien. Afstand nemen wij van de tegenreactie van een aantal andere deskundigen die pleiten voor handhaving van de huidige rekenrente. Hun argu…
Lees verder