Logo PFZW belangenvereniging

Nieuw op de site

Uitstel pensioenverbetering onaanvaardbaar!
Dat minister Koolmees besloten heeft de indiening van het wetsvoorstel verder uit te stellen is nog enigszins begrijpelijk.  Want zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Maar de koppeling die er nog steeds is aan de voorstellen om in de overgangsperiode te werken met een aangepast toezichtkader moet echt worden losgelaten. Nog weer langer onduidelijkheid over de mogelijkheden van pensioenfondsen om met ingang van 1 januari 2022 te kunnen…
Lees verder
heldere pensioencommunicatie moeizaam
De BPP heeft een zekere traditie om in ieder geval voortdurend te proberen de ingewikkelde regelgeving over pensioenen zo toegankelijk mogelijk voor onze leden te verwoorden. Uit vele vragen die ons bereiken over de uitvoering van de bestaande regelingen blijkt dit al. Bij persoonlijke discussies met het pensioenfonds over de juistheid van de uitvoering blijkt al dat de vertaalslag die wij weten te maken de vaak complexe brieven vanu…
Lees verder
Ons Pensioen nummer 2 van 2021 verschenen
Een dezer dagen valt het nieuwe nummer van Ons Pensioen bij u in de bus. Opnieuw met veel informatie en uitnodigend daarop te reageren. Die reacties van onze leden stellen wij altijd op prijs. Op die wijze komen wij immers te weten of de informatie toegankelijk is, de berichtgeving aansluit op de interesses van onze leden en of men kritisch staat ten opzichte van het bestuursbeleid.Naast de teksten in ons blad is het zeker ook van be…
Lees verder
Met nieuwe Tweede Kamer extra waakzaam voor pensioenen
De dag na de verkiezing is nog allerminst duidelijk wat de samenstelling en het programma van het nieuw samen te stellen Kabinet zal zijn.Wel is het waarschijnlijk dat zowel de VVD als D66 daarin een belangrijke rol zullen spelen. Bij de belangrijkste zaken die door deze partijen worden genoemd, staan zorg, onderwijs en milieu steeds centraal. Gelet op het nodige herstel na de Corona crisis is dat alleszins begrijpelijk. Wat ons echt…
Lees verder
Uitslag verkiezing Tweede Kamer van groot belang
Niet alleen vanwege de coronacrisis en de plannen voor het nodige economische herstel noodzaken tot een snelle formatie van een nieuw Kabinet maar ook de definitieve invulling en besluitvorming over van het pensioendebat zijn uiterst urgent.  Over dat pensioendebat ging het helaas in de verkiezingscampagnes nauwelijks zoals wel meer thema's die voor de toekomst van de ouderen van groot belang zijn nauwelijks aandacht hebben gekregen.…
Lees verder
Persbericht Pensioendebat 3 maart 2021
Tijdens het Pensioendebat tussen de vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66, CU, PvdA en 50PLUS en de ouderenorganisaties over het nieuwe pensioencontract, werd onder meer de suggestie gedaan om een afzonderlijke commissie invulling te laten geven aan het begrip "evenwichtigheid" in het nieuwe stelsel. Via onderstaande link leest u hier meer over in het persbericht van de Koepel Gepensioneerden van 3 maart.         https://www.koepelgep…
Lees verder
Uitnodiging bijwonen Pensioendebat op 3 maart 2021
Geachte BPP-leden, De gezamenlijke seniorenorganisaties, waaronder de Koepel Gepensioneerden waarbij wij zijn aangesloten, organiseren op 3 maart aanstaande van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal pensioendebat met vertegenwoordigers van zeven politieke partijen, VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en 50Plus. Op basis van door de ouderenorganisaties van tevoren ingediende vragen, houden de genoemde politieke partijen een inleiding va…
Lees verder
Nieuwsbrief 'Op weg naar een nieuwe wet' is uit
In onze januari nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen en de mogelijkheid te reageren. Inmiddels hebben ook wij onze reactie ingediend via de Koepel Gepensioneerden. In deze februari nieuwsbrief bundelen wij de belangrijkste reacties en vervolgstappen. Ook verwelkomen wij Andy Scholten - zij vraagt als nieuw lid aandacht voor stille armen.
Lees verder
Reactie ouderenorganisaties op wetsontwerp Toekomst pensioenen
Vrijdag 12 februari was de laatste dag dat organisaties en personen hun reactie konden geven op het ontwerp van wet gericht op de toekomst van de pensioenen. Naast de ouderenorganisaties hebben bijna 500 personen en instanties daarop gereageerd. Het standpunt van onze Koepel Gepensioneerden waarin wij ons als BPP volledig kunnen vinden treft u hier aan. Een dezer dagen verschijnt een nieuwsbrief waarin wij nader op de situatie zoals …
Lees verder
Onze inbreng bij het wetsvoorstel
In onze nieuwsbrief van januari kon u volop lezen over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. De Koepel Gepensioneerden heeft nu een reactie ingediend die in lijn is met onze inbreng. Afgelopen vrijdag 12 februari sloot de termijn om via een internet consultatie op dit wetsvoorstel te reageren. De tekst van de reactie van de Koepel Gepensioneerden, samen met ANBO en KBO-PCOB uitgebracht, is in lijn met onze inbreng vastgesteld en maak…
Lees verder