Nieuw op de site

Nieuwe uitgave van OP no 2 van 2019 is uit
Zojuist is bij de meeste leden de nieuwste versie van ons blad OP in de bus gevallen.En naar wij vaststellen ook al uitvoerig gelezen met een tweetal categorieën reacties.De meest voorkomende is dat helaas de berichtgeving over het pensioenakkoord daarin ontbreekt, maar dat is een gevolg dat de artikelen ruim voor de datum waarop dit tot stand kwam moesten zijn ingeleverd bij de drukker. Een nadeel van een uitgave in magazine formaa…
Lees verder
Pensioenakkoord vindt brede instemming
Brede instemming, maar tegelijkertijd nog wel zorgen over de concrete uitwerking die nog moet volgen. Dat is de enige juiste conclusie die getrokken kan worden nu de uitkomst van de ledenraadpleging bij FNV en CNV bekend is geworden. Dat is ook de conclusie die de BPP en vele andere ouderenorganisaties trekken. Zorgen over de concrete uitwerking en die zijn na het uitkomen van het rapport van de commissie parameters bepaald niet mind…
Lees verder
Samenvattende notitie over pensioenakkoord
Vele honderden pagina's zijn inmiddels vol geschreven over het concept pensioenakkoord en de daarbij behorende rapporten. In een samenvattende notitie hebben wij onze voorlopige standpunten weergegeven en verwijzen wij naar achterliggende documenten.Daarmee proberen wij de gehele achterban zo goed mogelijk te informeren. Diegenen die alleen in de hoofdlijnen zijn geïnteresseerd, maar ook die leden die niet bang zijn voor wat complex…
Lees verder
Hoe te stemmen bij uw vakbond
Veel van onze leden die tevens lid zijn van een van de vakbonden vragen ons om een stemadvies.Laten we twee dingen voorop stellen:1. Het is ieders verantwoordelijkheid op basis van een eigen afweging te besluiten.2. Wij geven geen stemadviezen.Ter overweging geven wij de volgende opmerkingen mee:1. Hoewel het akkoord behoorlijk duidelijk is wat betreft de AOW en andere arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, geldt dit in veel mindere m…
Lees verder
Pensioenakkoord lijkt gepensioneerden in de kou te laten staan
Eindelijk is na negen jaar van moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt over ons toekomstige pensioenstelsel. Maar op basis van onze eerste indruk zijn wij er bepaald niet blij mee.Het is een goede zaak dat over de ingangsdatum van de AOW verbeterde afspraken zijn gemaakt die maar liefst 4 miljard euro kosten, hetgeen overigens ten minste gedeeltelijk via de belastingen ook door gepensioneerden zal moeten worden betaald. Maar da…
Lees verder
Joanne Kellermann nieuwe bestuursvoorzitter PFZW
Joanne Kellermann is per 1 juni 2019 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zij was voorheen onder meer directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurder bij de Europese Banken Resolutie Autoriteit (SRB) in Brussel. Wij kijken uit naar de kennismaking en samenwerking. Via een interview op de website van PFZW kunt u alvast een indruk krijgen. Het bestuur van PFZW is verantwoordelijk voor…
Lees verder
Wie is verantwoordelijk voor pensioenimpasse
De verwijten over het uitblijven over een pensioenakkoord zijn terecht. De wijze waarop soms eenzijdig de oorzaak daarvan bij een van de vele betrokken partijen wordt gelegd is lang niet altijd terecht of te eenzijdig, Soms ook worden verwijten gemaakt die echt onjuist zijn.In een korte notitie proberen wij een aantal zaken op een rijtje te zetten.
Lees verder
Nieuwe oproep om spoedig tot pensioenakkoord te komen
Het is al weer enige weken geleden dat wij de vakbonden opriepen om de discussie over de op zich noodzakelijke verbeteringen in de AOW leeftijd los te koppelen van de pensioendiscussie. In ieder geval om de totstandkoming van een nog noodzakelijker pensioenakkoord daarvan niet afhankelijk te maken. Immers de noodzaak kortingen te voorkomen en indexatie weer mogelijk te maken gedogen na ruim 7 jaar onderhandelen niet nog langer uitste…
Lees verder
Onderteken de petitie 'Niet korten, wel indexeren'
Bent u ook voor een eerlijk pensioen voor iedereen? Onderteken dan nu de petitie Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden. Met deze actie dringt de NVOG bij de Tweede Kamer aan op: rechtstreekse invloed van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel en spoedig herstel van onze koopkracht.Veel leden hebben al gereageerd op deze oproep. Maar toch moet het aantal ondertekenaars nog aanzienlijk stijgen wil…
Lees verder
Geslaagde ALV roept op tot ledenwerving en actie
We kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering vorige week met ruim 85 deelnemers en een goede inhoudelijke discussie met ook de nodige emoties.De leden ondersteunen onze koers om de politieke discussie over het pensioenstelsel te beïnvloeden. Ook onderschrijven zij onze constructieve communicatie daarover in Ons Pensioen, de nieuwsbrieven, op Facebook en de website.Zij spreken veel waardering uit voor de activiteiten va…
Lees verder