Logo PFZW belangenvereniging

Nieuw op de site

Komende week belangrijk voor koopkracht 2021
Komende week spreken John Kerstens en Jaap van der Spek (voorzitter en vicevoorzitter van de Koepel), samen met andere seniorenorganisaties, opnieuw met minister Koolmees. De Tweede Kamer stemt in die week ook over een motie waarvoor de Koepel heeft gelobbyd. Die motie roept het kabinet op seniorenorganisaties nauwer bij de uitwerking van het pensioenakkoord te betrekken en op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over snelle in…
Lees verder
Zorg Reservisten gevraagd
Al vaker hebben wij berichten geplaatst waarin wij reeds gepensioneerden wezen op de mogelijkheden om ook na hun pensioendatum betaald werk of vrijwilligerswerk te verrichten. Dit vanwege de wens die enkelen daartoe hebben , maar ook omdat er zeker in de zorgsectoren veel openstaande vacatures zijn. Dit klemt extra nu al zo lang vanwege Corona en uitgestelde zorg de werkdruk voor veel mensen in de zorg zo groot is dat extra uitval al…
Lees verder
Tweede Kamer aan zet om koopkracht ouderen te verbeteren.
Op het punt van de koopkracht voor ouderen zijn de vandaag gepubliceerde koopkrachtplaatjes voor gepensioneerden ronduit teleurstellend.De Koepel Gepensioneerden heeft dan ook direct actie ondernomen om de politiek te bewegen tijdens de Algemene Beschouwingen daarin verbetering te brengen.De persberichten die daarover zijn verspreid van enerzijds de Koepel Gepensioneerden, en die van de gezamenlijke ouderenorganisaties geven daarover…
Lees verder
Lees onze september email-nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief heten wij u bijzonder welkom op onze Algemene Ledenvergadering op 26 oktober. Gelukkig weer live! Dat praat toch makkelijker en we bieden u graag een hapje en drankje aan. Onze gastspreker John Kerstens zal de stand van zaken rond het pensioenakkoord toelichten. U kunt de ALV dit jaar overigens ook online volgen. Meld u zich wel even aan, als u dit nog niet gedaan heeft. Ook blikken wij vooruit op de effecten…
Lees verder
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Wij houden weer een fysieke Algemene Ledenvergadering! Deze keer in het najaar op dinsdag 26 oktober, opnieuw in Doorn. Wij hopen van harte op uw komst. U kunt zich aanmelden voor deze informatieve en verbindende bijeenkomst. Gelukkig wordt het dit keer weer een fysieke bijeenkomst, als dit mogelijk is binnen de coronamaatregelen die dan gelden. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan is toegestaan, dan zullen wij ook gelegenhei…
Lees verder
Miljoenennota en koopkracht ouderen
Zal indexatie in 2022 wel mogelijk worden gemaakt? Dat blijft opnieuw onduidelijk in de aankomende Miljoenennota. Al jarenlang blijft de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden achter ten opzichte van andere groepen. We blijven daarover onderhandelen. Het niet mogen indexeren van de pensioenen is een belangrijke factor in de onderhandelingen. Daarnaast spelen er voor het komende jaar nog andere zaken die het probleem versterken:Va…
Lees verder
Uitwerking pensioenakkoord vertraagd
Het wordt nog duidelijker dat een aantal zaken niet goed geregeld zijn in het pensioenakkoord. Onze onderhandelaars van de Koepel Gepensioneerden ontmoeten steeds meer begrip.Toch is het vinden van goede oplossingen voor de knelpunten waar wij in een eerder stadium op wezen, nog geen stap dichterbij gekomen. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de sociale partners (zowel werkgevers als werknemers) de belangen van jonge…
Lees verder
De besturing van PFZW
Het adequaat besturen van een pensioenfonds is de afgelopen jaren steeds zwaarder en ingewikkelder geworden. Terecht worden daarom fikse eisen gesteld aan de kennis en beschikbaarheid van bestuurders.Veel bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder ook PFZW, hebben van oudsher een zogeheten paritair bestuur. Zo’n bestuur is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers namens werkgevers en werknemers. Gelet op de specifieke kennis die van…
Lees verder
Ons pensioen over governance en andere zaken
Enigszins vervroegd zal een dezer dagen Ons pensioen no 3 bij u in de bus vallen. U kunt de digitale versie reeds nu lezen als u dat wilt.Omdat u in dit nummer nog niets terugvindt over de miljoenennota en bovendien de artikelen over de governance discussie bij PFZW weer om meer actuele berichtgeving vragen komt rond 15 september ook een nieuwsbrief uit met meer actuele zaken daarin. Ook de definitieve oproep voor deelname aan onze A…
Lees verder
Goede resultaten pensioenfondsen. Toch geen indexatie?
Ondanks het gegeven dat ook in het tweede kwartaal van 2021 de netto resultaten van de pensioenfondsen goed waren en de dekkingsgraden boven de 100% uitkwamen, bestaat voor veel pensioenfondsen toch nauwelijks uitzicht op indexatie op korte termijn. In het nieuwe pensioenstelsel zou dit wel het geval zijn geweest, maar de vertraging in het wetgevingstraject loopt ons opnieuw voor de voeten. Haast is dus geboden.De berichtgeving in de…
Lees verder