Logo PFZW belangenvereniging

Nieuw op de site

Goede resultaten pensioenfondsen. Toch geen indexatie?
Ondanks het gegeven dat ook in het tweede kwartaal van 2021 de netto resultaten van de pensioenfondsen goed waren en de dekkingsgraden boven de 100% uitkwamen, bestaat voor veel pensioenfondsen toch nauwelijks uitzicht op indexatie op korte termijn. In het nieuwe pensioenstelsel zou dit wel het geval zijn geweest, maar de vertraging in het wetgevingstraject loopt ons opnieuw voor de voeten. Haast is dus geboden.De berichtgeving in de…
Lees verder
Lees onze juli email-nieuwsbrief
Wie weet heeft u onze e-mail nieuwsbrief de afgelopen tijd een beetje gemist. Het was namelijk stil aan het pensioenfront en wij overladen u niet graag met informatie. In deze juli editie treft u als vanouds alles onze inzet bij PFZW en in de politiek. Ook informeren wij u over onze inspanningen om u als lid nog beter van dienst te kunnen zijn. De resultaten van ons telefonische ledenonderzoek zijn namelijk bekend! Daar gaan wij …
Lees verder
Wat u van ons vindt!
Waarom werd u ooit lid? Leest u Ons Pensioen en onze e-mail nieuwsbrief? Heeft u adviezen voor ons? De BPP wilde graag weten wat u als lid eigenlijk van ons vindt. Tijd voor een ledenonderzoek! De resultaten zijn nu bekend. Misschien bent u net zo nieuwsgierig als wij…Met behulp van een bureau belden wij 75 leden en 25 oud-leden. De leden die wij aan de lijn kregen toonden zich behoorlijk tevreden over hun lidmaatschap van de BPP. …
Lees verder
Draagvlak voor het nieuwe stelsel
Herinnert u zich de mogelijkheid om een reactie in te dienen op het wetsontwerp voor een nieuw pensioenstelsel? Ook de BPP heeft via de Koepel Gepensioneerden gereageerd. Het accent van onze bezwaren ligt bij het beleid dat gedurende de overgangsperiode naar de nieuwe wet gevoerd zal worden. Wat ons betreft moet er met ingang van 2022 al uitzicht komen op indexatie. Niet pas over vier of vijf jaar, wanneer de beoogde wet ingaat. Daar…
Lees verder
Neem regie over uw pensioen
Wellicht kiest u ervoor om vervroegd te stoppen met werken. Of misschien wilt u het werken na pensionering juist (in deeltijd) voortzetten. Door meer regie te nemen kunt u de laatste fase van uw loopbaan op een bevredigende en gezonde manier inrichten. Dit noemen we duurzame inzetbaarheid. Hier zetten wij ons als BPP graag voor in. Soms worden wij benaderd door mensen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar …
Lees verder
Bestuur PFZW onder de loep
Ons pensioenfonds onderzoekt of hun huidige bestuursmodel voor verbetering vatbaar is. Voldoende slagkracht is belangrijk bij de grootte van het bestuur, maar óók de benodigde draagkracht.Momenteel bestaat het bestuur van PFZW uit twaalf leden. Dit zijn vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sectoren zorg en welzijn. En gelukkig zit er ook een vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur.W…
Lees verder
Samen hebben wij nieuwe leden geworven!
De afgelopen maanden hebben wij ons extra ingezet om nieuwe leden te werven. En ‘wij’ betekent u als leden en wij als bestuursleden. Samen is het gelukt nieuwe leden in te kunnen schrijven, waaronder ook veel partnerleden. Wie twee nieuwe leden wist aan te melden, ontving als dank een cadeaubon. Diverse mensen konden wij een bon opsturen. We zijn tevreden met het resultaat: tegen de vijftig nieuwe leden voegden zich bij onze be…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Mw. Verstraete
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden van de BPP? Marleen Verstraete: “Men vergeet wel eens dat we ons pensioen zelf hebben gespaard.”“Daar wil ik zeker aan meewerken!”, zegt Marleen Verstraete (68) uit Vlissingen als we haar onverwachts bellen voor deze rubriek. Ze vertelt dat ze zich als teamleider salaris- en personeelsadministratie altijd met pensioenen heeft beziggehouden. “Vaak is p…
Lees verder
Ons Pensioen 2e kwartaal 2021 is er weer
Naast de actuele nieuwsberichten op de website en middels nieuwsbrieven verschijnt 4 keer per jaar ons ledenblad Ons Pensioen.Het tweede nummer van dit jaar is inmiddels gereed en zal in de loop van komende week bij onze leden en relaties  in de bus vallen. Maar nu reeds kunt u er kennis van nemen via de website.Gelet op de voorgaande discussies over de toekomst van ons pensioenstelsel zullen we zeker voor de zomervakanties beginnen…
Lees verder
Oude en nieuwe pensioenstelsel toegelicht
De BPP probeert de soms ingewikkelde pensioendiscussie steeds zo helder mogelijk te beschrijven. De rubrieken  pensioendebat en veel gestelde vragen op onze website zijn daarvan de meest bezochte en gewaardeerde pagina's.Maar soms kom je iets tegen van andere organisaties waarvan je zegt: "Dat had ik graag zelf zo bedacht". Op de website van de VCP (Vakcentrale voor Professionals) troffen wij een pagina aan waarachter middels maar li…
Lees verder