Vul enquête in als uw bijdrage aan pensioendebat

01-10-2018

Op 19 november 2018 houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een open debat over pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees. Vul onze enquête in, zo kunnen wij samen een krachtig geluid laten horen!

De manifestatie gaat met name over de zogenaamde toetsingscriteria die wij hebben geformuleerd voor een nieuw pensioenstelsel. Als gezamenlijke ouderenorganisaties hebben wij die criteria al op 25 februari 2018 vastgesteld en openbaar gemaakt.
Ter onderbouwing van deze stellingname willen we voorafgaand aan de debatmanifestatie onze leden enquêteren over deze criteria.

Omdat wij een krachtig signaal aan de minister en sociale partners willen afgeven, doen wij een dringende oproep aan u om de enquête in te vullen.

Vul de enquête vandaag nog in

De uitkomsten van deze enquête zullen worden gepresenteerd in aanwezigheid van de Minister.

U heeft tot 19 oktober de tijd om de enquête in te vullen via onderstaande link van onderzoeksbureau Motivaction.
Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd.

https://xs.motivaction.nl/onderzoek/nvog

U gebruikt deze link door er op te klikken of deze in de door u gebruikte browser te plaatsen en dus niet in Google. Dat wil zonder deze uitleg nog wel eens verkeerd gaan.

Problemen bij invullen enquête?

Het blijkt dat soms problemen worden ondervonden bij het invullen van de enquête. Daarom nog enige toelichting.


Ga terug