Herdruk nummer Ons Pensioen

07-10-2018

Veel aandachtige lezers was het al opgevallen. Bij de vervaardiging van het laatste nummer van Ons Pensioen was er het nodige misgegaan. Delen van de tekst waren weggevallen en zelfs enkele pagina's waren voor een ander blad van een zusterorganisatie bestemd. Bij de gecontroleerde drukproeven was alles nog in orde, en wat er precies daarna is fout gegaan ligt vooral in de techniek bij de drukker. De afgelopen week vond daarom van de relevante pagina's een herdruk plaats. Deze worden opnieuw verzonden zonder dat daaraan voor de BPP kosten zijn verbonden.

Desalniettemin vinden wij de gang van zaken teleurstellend  en zullen wij er alles aan doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De herziene druk is beschikbaar op de website.

Ga terug