Doorbraak in pensioendiscussie lijkt nabij

20-10-2018

Eindelijk lijkt er een doorbraak aanstaande in de slepende discussie over de noodzakelijke aanpassing van ons pensioenstelsel.

Wanneer althans minister Koolmees, de SER en de politiek gevolg geven aan het uitstekende pleidooi over de te hanteren rekenrente dat onlangs voor het eerst verscheen in het Financieel Dagblad van de hand van Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal planbureau (CPB) en thans hoogleraar in Cambridge.

De BPP heeft jarenlang gepleit voor een meer stabiele en rechtvaardige rekenrente evenals de overige ouderenorganisaties en  vele pensioenfondsbestuurders en -deskundigen.

Het kan toch bijna niet anders of Koolmees moet hier in positieve zin mee aan de slag. Wij wachten gespannen en met groeiend ongeduld de ontwikkelingen af en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Ga terug