Succesvolle Debatmanifestatie

22-11-2018

Ruim 500 senioren deden in aanwezigheid van minister Koolmees en aanwezige gasten uit de pensioensector een heel duidelijke uitspraak: GEEN PENSIOENAKKOORD OVER ONS MAAR ZONDER ONS!

De toezegging van de minister om met ons in gesprek te gaan na afronding van het overleg met de SER is een stap in de goede richting, maar onvoldoende. Bij de verdere uitwerking van alle afspraken eisen wij dat we als volwaardige gesprekspartner worden erkend en bij het overleg worden betrokken.

Overweldigende belangstelling van BPP-leden

De Debatmanifestatie op 19 november kon rekenen op grote belangstelling onder onze leden. Velen meldden zich aan voor de manifestatie in de Jaarbeurs te Utrecht, dat helaas maar beperkt plek bood. BPP bestuurslid en NVOG voorzitter Jaap van der Spek had als medeorganisator de eer om de minister te ontvangen.

Op het programma stond het bekend maken van de uitkomsten van de enquête onder onze achterban. Ruim tienduizend respondenten namen de moeite om hun wensen voor een nieuw pensioenstelsel kenbaar te maken! Wat volgde was een levendige paneldiscussie tussen vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in het pensioendebat.

Hoogtepunt was de officiële aanbieding aan de minister van het “Kader voor een nieuw Pensioenstelsel”, opgesteld door acht seniorenorganisaties. Dit kader bevat de criteria waarop zij de aanpassingen van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Daarbij doen de acht organisaties, die gezamenlijk 800.000 gepensioneerden vertegenwoordigen, het aanbod om actief mee te werken aan de totstandkoming van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De eisen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomst kunt u hier vinden.

Meer weten

Voor een uitgebreid verslag van de debatmanifestatie door Roelof Jan Mulder kunt u terecht in het decembernummer van Ons Pensioen.
Ga terug