Succesvolle manifestatie seniorenorganisaties

20-11-2018

Ruim 500 aanwezigen deden in aanwezigheid van minister Koolmees en aanwezige gasten uit de pensioensector een heel duidelijke uitspraak.

GEEN PENSIOENAKKOORD OVER ONS MAAR ZONDER ONS!

De toezegging van de minister om met ons in gesprek te gaan na afronding van het overleg met de SER is een stap in de goede richting wat dat betreft maar onvoldoende.

Bij de verdere uitwerking van alle afspraken eisen wij dat we als volwaardige gesprekspartner worden erkend en bij het overleg daarover worden betrokken.

De eisen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomst kunt u hier vinden:

Zodra de uitkomsten van het overleg in de SER bekend zijn zullen wij daarop onze reactie geven. Maar ook indien dat overleg mislukt zullen wij daarover onze mening formuleren.

Ga terug