2020/2021: dreigende kortingen

02-12-2018

Het is onaanvaardbaar dat zowel de SER als ook de overheid in gebreke blijven als het gaat om besluitvorming ten aanzien van het toekomstige pensioenstelsel. Door het mislukken van het pensioenoverleg dreigen nog steeds, als gevolg van het rigide financieel toetsingskader, onnodige kortingen. Dat het Kabinet wel maatregelen wil nemen om deze kortingen te voorkomen als er een pensioenakkoord voor de toekomst ligt, maar nu niet ingrijpt is onbegrijpelijk en niet te accepteren. Overigens roepen de ouderen en jongerenorganisaties op om het overleg te hervatten en hen daarbij te betrekken. Nu wordt door onderhandelende partijen vaak onnodig een tegenstelling tussen jong en oud aangevoerd om besluiten vooruit te schuiven. Dit terwijl de belangen van jong en oud voor een heel groot deel parallel lopen.

Ga terug