Pagina's over pensioendiscussie geheel vernieuwd

15-12-2018

Al vele jaren publiceerden wij over de nog steeds lopende discussie over de stelselwijziging pensioenen.

Thans hebben wij de betreffende pagina's geheel vernieuwd. U treft de opvattingen van de BPP, de achtergronden van de discussie en een oproep aan onze leden om te reageren op een tiental pagina's onder de kop pensioendebat aan. Ook hebben we een aantal publicaties van externe deskundigen opgenomen.

Geheel nieuw is ons concreet voorstel om tot een stabiele rekenrente te komen die zowel voor de berekening van de pensioenpremie als voor de pensioenverplichtingen moet worden gehanteerd. Naast de rechtvaardigheid van een juiste rekenrente is onze eis tot stabiliteit van die rekenmaatstaf van belang.

Ga terug