2018 een teleurstellend jaar voor pensioenfondsen

03-01-2019

Alhoewel de precieze cijfers van de individuele pensioenfondsen over het jaar 2018 nog wel enkele weken op zich laten wachten, is op basis van de algemene ontwikkeling nu al te concluderen dat 2018 met name in het laatste kwartaal uiterst teleurstellend is verlopen. Dalende beurskoersen en opnieuw dalende rente zijn daarvan de oorzaken. Dat zal ongetwijfeld later ook zijn terug te vinden in de cijfers van ons pensioenfonds PFZW. Zodra die bekend worden zullen wij daarover berichten. Voor dit moment is het wel interessant kennis te nemen van een interessante publicatie van een van de bekende adviesbureaus  (AON) die via een eigen model de ontwikkelingen op hoofdlijnen  goed volgen.

Ga terug