Logo PFZW belangenvereniging

Een beroerd kwartaal voor pensioenfondsen

21-04-2020

Een beroerd kwartaal, maar we kijken ver vooruit. Onder deze titel geeft Peter Borgdorff vanuit PFZW zijn commentaar op de uitkomsten voor het pensioenfonds PFZW van het afgelopen kwartaal. Een analyse waarin wij ons goed kunnen vinden en die u hier aantreft.

Eens te meer wordt naar de mening van de BPP nu bewezen hoe belangrijk zaken als solidariteit, collectiviteit en lange termijn visie zijn als de basis van ons pensioenstelsel.

Eens te meer ook wordt duidelijk dat ons huidige toezichtkader zich nauwelijks verdraagt met die basis principes en met name de volatiele en manipuleerbare rente desastreuze en onnodige gevolgen geeft voor de berekening van de verplichtingen.

Eens te meer blijkt de noodzaak en dringendheid van het afronden van de onderhandelingen over een beter toekomstig stelsel.

Het zou wel heel wrang zijn als eind dit jaar de gepensioneerden als grote groepering door het Kabinet niet te hulp worden geschoten als dat nodig blijkt. Extra wrang ook voor al die werknemers in zorg onderwijs en politie op wie nu een extra beroep wordt gedaan in het kader van de crisis. We zien eind dit jaar wat dan de situatie zal zijn, maar als dat nodig mocht blijken zullen we niet schromen de belangen van de gepensioneerden dan eens centraal te stellen.

Ga terug