Logo PFZW belangenvereniging

Onze reactie aan de minister

20-06-2020

De Koepel Gepensioneerden heeft een voorlopige beoordeling op het principe akkoord per brief naar de minister gestuurd. Als BPP bestuur kunnen wij ons vinden in deze reactie.

De brief van de Koepel Gepensioneerden bevat een aantal punten die voor ons belangrijk zijn, maar die nog duidelijker moeten worden bij publicatie van de details. Over een groot aantal zaken moet later nog besluiten worden genomen. Voor een deel gebeurt dit tijdens de uitwerking van de wetgeving. Daar worden wij als gepensioneerden nauw bij betrokken. Een ander deel komt echter pas aan de orde bij de uitwerking daarna op pensioenfondsniveau. Dat is volgens ons overigens positief. Alleen daar kan, binnen de kaders van de wetgeving, het nodige maatwerk worden geleverd. Nadeel is wel dat we een belangrijke vraag nog niet helemaal kunnen beantwoorden. Namelijk wat het akkoord nu precies voor ons betekent.

Onze reactie

Een punt stellen wij als harde eis. In de komende jaren moeten niet alleen onnodige kortingen worden voorkomen. Tevens dient er een reëel uitzicht op indexatie aanwezig te zijn. Tot nu toe is het standpunt van de minister dat dit juridisch niet mogelijk zou zijn in de fase dat het huidige stelsel nog zal gelden. Wij bestrijden dit en zullen alles doen om deze eis alsnog ingewilligd te krijgen.

Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen? Wij actualiseren onze website bijna dagelijks om u op de hoogte te houden. U kunt zich desgewenst aanmelden voor het ontvangen van 'pushberichten', zodra wij nieuws op de site plaatsen.

Ga terug