Logo PFZW belangenvereniging

Reactie BPP op miljoenennota 2021

14-09-2020

Net als vorige jaren hebben diverse media al weer de hand weten te leggen op de miljoenennota 2021 ruim voordat deze officieel gepubliceerd zal worden. Duidelijk is uit de berichten daarover dat de gehele begroting sterk in het teken staat van de Corona crisis en daarmee een nog meer onzekere uitkomst biedt dan ook in andere jaren al het geval is. Duidelijk is ook dat de inkomenspositie van de gepensioneerden opnieuw minder zal verbeteren dan de overige inkomens, En daarbij past dan ook nog de kanttekening dat het om heel algemene gemiddeldes gaat bij de koopkrachtplaatjes die vaak geen recht doen aan de lastenstijgingen waarmee individuen, bijvoorbeeld als gevolg van lokale lasten en zorgkosten, worden geconfronteerd.

Wij zullen zo kort mogelijk na Prinsjesdag de belangrijkste stukken van de Kabinetsplannen op onze website plaatsen en daar in de loop van de week ook onze reactie op hoofdpunten aan toevoegen.  Ook kondigen wij in de loop van deze week een campagne aan voor ledenwerving. Want duidelijk is dat het komende jaar veel zal moeten gebeuren om de belangen van de gepensioneerden, bijvoorbeeld in het kader van het uitwerken van het pensioenakkoord, veilig te stellen. Naast de kracht van onze argumentatie hoort daarbij ook de macht van het getal willen wij succesvol zijn. Kortom werk aan de winkel!

Ga terug