Logo PFZW belangenvereniging

Bespreking 3 november uitgesteld

03-11-2020

De geplande bijeenkomst van 3 november voor het ronde tafelgesprek over het pensioenakkoord is door de Tweede kamer uitgesteld in verband met een extra debat dat kennelijk wordt voorbereid over de coronacrisis. Omdat Jaap van der Spek namens de Koepel Gepensioneerden stond ingepland voor de avond van 3 november, berichten wij u over het uitstel.

Later wordt bekeken wanneer de uitgestelde bijeenkomst alsnog gaat plaats hebben. De geplande bijeenkomst van woensdag 4 november gaat vooralsnog wel door.

Ga terug