Logo PFZW belangenvereniging

Onze inbreng in de Tweede Kamer

08-11-2020

Begin november plande de Tweede Kamer een hoorzitting waarbij vele deskundigen een oordeel konden geven over het pensioenakkoord. Ook onze vicevoorzitter Jaap van der Spek zou daar bij zijn in zijn hoedanigheid als medevoorzitter van de Koepel Gepensioneerden.

Helaas moest de bijeenkomst van 3 november vanwege een plenair debat over corona worden uitgesteld naar 17 november. Ook de Koepel Gepensioneerden zal dan gehoord worden. Door tal van organisaties en personen, waaronder de Koepel Gepensioneerden en de ANBO, zijn position papers ingediend die de basis voor het overleg met de Kamerleden vormden. Sommige bijdragen zijn afwijkend van onze visie en andere niet. Om zoveel mogelijk inzicht te geven wat er in dit debat speelt, hebben we ze allemaal opgenomen. Op onze website vindt u via de volgende link onze position papers en die van andere deskundigen die deelnamen aan het overleg.

Bij de beantwoording van de vele vragen die door Kamerleden werden gesteld, werd duidelijk dat er nog heel veel details en zelfs hoofdzaken moeten worden ingevuld de komende maanden. Dat is voor ons niet nieuw. In het bijzonder kwam scherp naar voren dat de rechtsbescherming van reeds gepensioneerden beter moet worden geregeld dan nu in de plannen is opgenomen.

Hoe verder?

Als alles loopt volgens de ministeriële planning, zullen in december de concept wetteksten ter consultatie worden aangeboden via internet. Vooraf vindt nog veel overleg plaats, waarbij ook ANBO, KBO-PCOB en onze Koepel Gepensioneerden actief zijn betrokken.

Een eerste brainstormbijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden met de minister en projectambtenaren, vertegenwoordigers van sociale partners en jongeren. Een vervolggesprek staat voor eind november gepland. Centrale thema’s bij de uitwerking van het pensioenakkoord zijn: de transitie, de overbruggingsperiode (wat gebeurt er de komende zes jaar), en de rol van gepensioneerden vooraf en bij de uitvoering door pensioenfondsen. De basis voor de onderhandelingen daarover ligt vast in de brief van 28 september van minister Koolmees.( ReadSpeaker Lees PDF voor)

Wij leveren ook onze inbreng via de contacten met politici uit de Tweede en Eerste Kamer, die uiteindelijk over de wetgeving zullen beslissen. In deze weken gebeurt dat via ronde tafelgesprekken van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga terug