Logo PFZW belangenvereniging

Margreet Haan werft nieuwe leden

06-11-2020

Margreet Haan krijgt van ons de beloofde cadeaubon in het kader van onze ledenwerfactie! Lees hoe het haar lukte twee nieuwe leden te werven voor onze Belangenvereniging.

Margreet Haan vertelt: “Wij vierden onlangs vakantie met vrienden op Terschelling. Op afstand natuurlijk en in verschillende onderkomens. Tijdens een wandeling door de duinen spraken we over ons leven als gepensioneerden, over het verleden en de problemen in pensioenland. Zelf ben ik partnerlid van de BPP, mijn man komt uit de welzijnshoek. Zelf voel ik me nog steeds sterk betrokken bij de zorgsector, omdat ik in mijn werkzame leven als huisarts met de hele zorgsector te maken heb gehad.

Onze vrienden komen voor een deel uit de zorg en de belangenbehartiging in de zorg. Ze hadden geen weet van de BPP. Al herinnerden ze zich wel dat ze iets over belangenbehartiging hadden gelezen in Eigen Tijd, het blad van PFZW. Omdat ook op Terschelling internet is, hebben ze de website van de BPP bekeken en zich vervolgens aangemeld.

Pas daarna ontdekten we dat we ook nog een dinerbon zullen krijgen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar het belangrijkste is dat onze vrienden ervoor hebben gekozen de belangenbehartiging van gepensioneerden sterker te maken. En dat ze nu op de hoogte blijven door de nieuwsbrief en ledenblad Ons Pensioen.”

Onze actie ‘Leden werven leden’

Met ‘Leden werven leden’ zet BPP in op een uitbreiding van het aantal leden. Nodig ook om met onze zetel in de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Zorg & Welzijn, invloed te kunnen blijven uitoefenen op het pensioenbeleid van het fonds.

Tot nu toe heeft de actie een tiental nieuwe leden opgeleverd. Maar het kan altijd meer! Want hoe meer leden, hoe meer gewicht BPP kan leggen in de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Maar ook de mogelijke verlaging van uw pensioen heeft onze aandacht en niet te vergeten uw individuele belangenbehartiging. Dus doe mee met onze ledenwerfactie!

Wat houdt de actie in?

Bij het aanbrengen van twee nieuwe leden binnen de looptijd van deze actie ontvangt u als aanbrenger een cadeaubon van € 25,--. Is het u gelukt om twee leden te werven? Dan geeft u dit eenvoudig aan ons door via het aanmeldformulier op onze website. U vult de gegevens in van het nieuwe lid en van uzelf. Lukt dit niet digitaal, dan kunt u de gegevens telefonisch doorgeven aan ons bestuurslid Baukje Vegter. Haar mobiele nummer is 06-82264346.

De actie loopt tot 1 april 2021.

Wat BPP voor u doet

  • Belangenbehartiging van gepensioneerden vanuit een onafhankelijke positie.
  • Vertegenwoordiging in de Pensioenraad van PFZW, hét orgaan voor medezeggenschap en verantwoording binnen het pensioenfonds.
  • Samenwerking met organisaties van gepensioneerden om gezamenlijk de belangen te behartigen bij sociale partners, overheid en politiek.
  • Zorgdragen voor toegankelijke en snelle berichtgeving over pensioenen, onder andere via deze nieuwsbrief en ook via ons ledenblad Ons Pensioen.
  • En niet in de laatste plaats: hulp bij uw persoonlijke pensioenvragen via onze helpdesk.
Ga terug