Logo PFZW belangenvereniging

Het woord is aan ons!

18-01-2021

Het is zover. Wij kunnen nu reageren op het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’. Via een internetconsultatie van het ministerie van SZW kan iedereen commentaar geven. Als BPP delen wij graag onze eerste conclusies over het voorstel.

Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel vervolgens naar wij hopen verbeterd, zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben sociale partners en pensioenuitvoerders tot 2026 de tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel.

De reactie van de BPP

De BPP zal via de Koepel Gepensioneerden reageren op het wetsvoorstel. Onze reactie betreft zowel het toekomstige stelsel als de plannen met betrekking tot de overgangsperiode tot 2026.

Wij delen graag onze eerste conclusies met u. De hoofdpunten van de stevige kritiek die wij op de plannen hebben, treft u aan in de notitie de voornaamste knelpunten (zie onder). Onze bezwaren hebben wij inmiddels ingebracht bij de Koepel Gepensioneerden en zullen de komende maanden zeker nog aan de orde komen.

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe stelsel en onze reactie daarop vindt u in de volgende artikelen op onze website:

1. Uitgangspunten van het nieuwe stelsel

2. De voornaamste knelpunten

3. Op naar de transitie in 2026

Wilt u de onderliggende stukken van de overheid zelf raadplegen? Dan verwijzen wij u naar de Memorie van toelichting( ReadSpeaker Lees PDF voor) op het wetsvoorstel. Deze toelichting is weliswaar niet eenvoudig, maar beter leesbaar dan de technische stukken van het wetsvoorstel zelf. Ook dit voorstel vindt u echter terug op de website van het ministerie van SZW. Daar kunt u tevens reageren op de consultatie.

Krachtige belangenbehartiging

Natuurlijk zullen wij u over de verdere voortgang van dit dossier blijven informeren. Wees er van overtuigd dat wij ons samen met de andere gepensioneerdenorganisaties hard zullen maken voor uw belangen. Middels overleg zullen wij tot inwilliging van onze rechtvaardige eisen proberen te komen. Zonder onze instemming is er geen draagvlak voor de wijzigingen! In het uiterste geval zullen wij wanneer dit nodig blijkt ook een juridische procedure niet uit de weg gaan.

Steun onze ledenwerfactie

Ledengroei is nu meer dan ooit van belang. Om een krachtige stem te kunnen laten horen, hebben wij een stevige achterban nodig. Helpt u mee? Steun onze ledenwerfactie en ontvang een cadeaubon twv € 25,--.

Ga terug