Logo PFZW belangenvereniging

Net als de BPP dringt Pensioenfederatie aan op helderheid tot 2026

22-01-2021

De BPP dringt al langer aan op helderheid over het beleid dat pensioenfondsen mogen voeren tussen 2021  en 2026.
Ook de pensioenfederatie dringt daar nog eens op aan, al zijn zij nog niet concreet voor wat betreft de uitgangspunten die daarbij moeten gelden. Zo veel mogelijk aansluiten bij het toekomstige beleid om in ieder geval onnodige kortingen te voorkomen schrijven zij in een bericht waarin tevens een overzicht wordt gegeven van de situatie van de fondsen in dit jaar. Wij vinden echter het voorkomen van kortingen onvoldoende  en achten daarom het niet doorvoeren van de aanpassing va de UFR slechts een minimum eis waaraan tenminste moet worden voldaan. Daarnaast moeten fondsen de mogelijkheid krijgen om in de periode van 2022 - 2026 de verplichtingen te berekenen op basis van het prudent  rendement dat ook de basis is voor de berekening van de premies. In de regel ligt dat rendement 1,5% hoger dan de RTS. 

Ga terug