Logo PFZW belangenvereniging

Onze inbreng bij het wetsvoorstel

15-02-2021

In onze nieuwsbrief van januari kon u volop lezen over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. De Koepel Gepensioneerden heeft nu een reactie ingediend die in lijn is met onze inbreng.

Afgelopen vrijdag 12 februari sloot de termijn om via een internet consultatie op dit wetsvoorstel te reageren. De tekst van de reactie van de Koepel Gepensioneerden( ReadSpeaker Lees PDF voor) , samen met ANBO en KBO-PCOB uitgebracht, is in lijn met onze inbreng vastgesteld en maakt onze bezwaren duidelijk.

Bent u geïnteresseerd in alle reacties van individuele personen en instanties? Dan verwijzen wij naar de website van het ministerie van SZW. In de linker kolom ziet u dat er bijna vijfhonderd reacties binnen gekomen zijn. Deze kunt u allemaal afzonderlijk bekijken. Een selectie van de in onze ogen meest relevante bijdragen vindt u op onze eigen website onder de rubriek ‘publicaties’.

Reacties van deskundigen

Wij proberen via onze nieuwsbrief, de website en het blad Ons Pensioen steeds zo helder mogelijk te communiceren over een onderwerp dat zeker voor een deel van onze achterban heel complex is. In de bijdrage van de Koepel Gepensioneerden aan de internetconsultatie is ook geprobeerd het allemaal in begrijpelijke taal weer te geven. Voor een aantal bijdragen van anderen geldt dit misschien in mindere mate.

Toch willen wij ook bijdragen van andere deskundigen aan de internetconsultatie onder uw aandacht brengen. Persoonlijke bijdragen zoals die van Jan Tamerus en van Jean Frijns zijn waarschijnlijk voor iedereen wel goed leesbaar. Voor andere meer technische bijdragen is dat wellicht moeilijker, maar voor de meer ingevoerde leden in onze achterban mogelijk toch interessant. Wij laten dat graag aan uw eigen beoordeling over. Daarom kunt u ook deze publicaties vinden op de website bij het onderwerp pensioendebat onder 'publicaties'.

Ga terug