Logo PFZW belangenvereniging

Wat vinden de pensioenfondsen?

15-02-2021

Ook de pensioenfondsen hebben de nodige kritiek op het wetsontwerp. Toch delen ze helaas niet of onvoldoende onze hoofdbezwaren.

Zo wordt de omzetting van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk aandeel in het vermogen gedaan op basis van de rts. Dat is de bron van de ellende in het huidige systeem! Wij vinden dit onaanvaardbaar en stellen een rekenrente voor die in de buurt van de 1,5 - 2% uitkomt.

Bovendien wensen wij dat dit ook de basis zal zijn voor de berekeningen tijdens de overgangsperiode. Daardoor kunnen kortingen worden voorkomen en komt er enige ruimte voor indexatie. Dan kan ook het beleid in de komende jaren al op dezelfde wijze worden ingevuld als na de transitie in 2026. Minister Koolmees zegt dat overigens ook te willen, maar werkt dat in de voorstellen van zijn kant niet zo uit.

De fondsen lijken wel te pleiten voor enige versoepeling van de voorstellen. Dit doen zij echter zonder de basis, de rts dus, ter discussie te durven stellen. Wij willen de verwondingen grondig chirurgisch aanpakken die zijn ontstaan door fouten in het huidige toezichtkader. De fondsen lijken daartoe de moed niet te hebben en de wonden slechts met pleisters te willen toedekken. Zo komen de fondsen in onze ogen niet tot een evenwichtige belangenbehartiging van alle generaties en daar zullen wij hen dus verder op aanspreken.

De reacties van de pensioenfederatie( ReadSpeaker Lees PDF voor) (de koepelorganisatie van de pensioenfondsen), van pensioenfonds PFZW( ReadSpeaker Lees PDF voor) en dat van ABP( ReadSpeaker Lees PDF voor) kunt u via de betreffende links vinden.

Ga terug