Logo PFZW belangenvereniging

Hoe nu verder?

15-02-2021

Minister Koolmees komt hopelijk snel met een definitief wetsontwerp. Ondertussen vragen wij aandacht voor onze voorstellen tot wijziging. Via overleg of desnoods de rechter...

Koolmees komt na afronding van de internetconsultatie met definitieve voorstellen. Hij heeft aangegeven dat hij deze pas na de zomer kan indienen. Dat baart ons en de pensioenfondsen grote zorgen, omdat het erg krap gaat worden voor het overgangsbeleid dat vanaf 1 januari 2022 moet ingaan. Ook diverse politieke partijen hebben hun zorgen geuit en geven terecht aan dat dit niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid bij een dergelijk complex geheel.

Daar zijn wij het volledig mee eens. Tegelijkertijd is het wat ons betreft ondenkbaar dat de termijnen na meer dan tien jaar onderhandelen opnieuw worden opgerekt. Want met al onze bedenkingen op onderdelen over het nieuwe, is iedere dag dat wij moeten voort modderen met het bestaande de slechtst mogelijke uitkomst voor oudere deelnemers en gepensioneerden.

Via overleg of de rechter

Ondertussen zetten wij alles op alles om aandacht te vragen voor onze voorstellen tot wijziging door de druk op de politiek te vergroten. Ook de gesprekken met en binnen de organen van de pensioenfondsen zetten wij voort. Onze inzet: een toekomstbestendig pensioenstelsel met een rechtvaardige overgang vanuit de bestaande aanspraken. Wij kunnen dit doel het best bereiken via overleg. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Als overleg onvoldoende oplevert, zullen we andere middelen moeten inzetten.

In dat kader voeren wij een tweesporenbeleid. Naast de intensivering van onze inspanningen om via overleg en onderhandelingen tot verbeteringen te komen, onderzoeken we welke juridische mogelijkheden er zijn om zaken desnoods via de rechter af te dwingen. Die mogelijkheden zijn er zeker, zo heeft een extern jurist gespecialiseerd in pensioen- en Europees recht ons duidelijk gemaakt. Vooralsnog is het niet de weg die we primair moeten bewandelen. Het is wenselijk om draagvlak bij alle betrokkenen te hebben voor de wijzigingen die wij voorstellen. We gaan er vanuit dat we via overleg op korte termijn tot een goede oplossing komen.

Ga terug