Logo PFZW belangenvereniging

Reactie ouderenorganisaties op wetsontwerp Toekomst pensioenen

15-02-2021

Vrijdag 12 februari was de laatste dag dat organisaties en personen hun reactie konden geven op het ontwerp van wet gericht op de toekomst van de pensioenen. Naast de ouderenorganisaties hebben bijna 500 personen en instanties daarop gereageerd. Het standpunt van onze Koepel Gepensioneerden waarin wij ons als BPP volledig kunnen vinden treft u hier( ReadSpeaker Lees PDF voor) aan.

 Een dezer dagen verschijnt een nieuwsbrief waarin wij nader op de situatie zoals die nu is in gaan. Duidelijk is dat alhoewel de reacties heel verschillend zijn er ook van anderen forse kritiek is op onderdelen van de voorstellen. Jammer genoeg zal voor veel van de reacties gelden dat ze voor de gemiddelde actieve deelnemer en de gepensioneerden moeilijk leesbaar zullen blijken.

Daarom zullen wij zeker ook in de komende weken nog op diverse aspecten nader ingaan en proberen daar waar nodig een vertaalslag te maken zodat iedereen in onze achterban duidelijk zal kunnen zijn welke grote belangen er op het spel staan.

Met de kracht van onze argumentatie en de groeiende macht van het getal moet het ons hopelijk lukken de plannen op essentiële punten gewijzigd te krijgen.

Ga terug