Logo PFZW belangenvereniging

Uitslag verkiezing Tweede Kamer van groot belang

16-03-2021

Niet alleen vanwege de coronacrisis en de plannen voor het nodige economische herstel noodzaken tot een snelle formatie van een nieuw Kabinet maar ook de definitieve invulling en besluitvorming over van het pensioendebat zijn uiterst urgent.  Over dat pensioendebat ging het helaas in de verkiezingscampagnes nauwelijks zoals wel meer thema's die voor de toekomst van de ouderen van groot belang zijn nauwelijks aandacht hebben gekregen. Maar ook vraagstukken rondom de zorg en de woningbouw kregen onvoldoende aandacht. Evenzovele zaken die juist bij de plannen voor het toekomstige Kabinet centraal moeten staan.

De BPP is een onafhankelijke belangenvereniging die zich politiek neutraal opstelt, maar het toekomstige kabinetsbeleid zeker kritisch zal beoordelen ongeacht de samenstelling. 

Waar wij iedereen en zeker onze leden dus wel toe oproepen is: GA IN IEDER GEVAL STEMMEN OP 17 MAART ALS U DAT NOG NIET GEDAAN HEBT.

Ga terug