Logo PFZW belangenvereniging

Uitstel pensioenverbetering onaanvaardbaar!

03-05-2021

Dat minister Koolmees besloten heeft de indiening van het wetsvoorstel verder uit te stellen is nog enigszins begrijpelijk.  Want zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Maar de koppeling die er nog steeds is aan de voorstellen om in de overgangsperiode te werken met een aangepast toezichtkader moet echt worden losgelaten. Nog weer langer onduidelijkheid over de mogelijkheden van pensioenfondsen om met ingang van 1 januari 2022 te kunnen rekenen op basis van de uitgangspunten van het nieuwe stelsel is echt onaanvaardbaar. Wilt u deze stellingname van de BPP onderschrijven en bent u nog geen lid meldt u dan nu aan als u een pensioen (gaat) ontvang(t)en van PFZW. Uw lidmaatschap voor slechts €11,-- per jaar versterkt onze positie in de onderhandelingen. Naast de kracht van onze argumentatie geldt immers de macht van het getal.

Ga terug