Logo PFZW belangenvereniging

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

16-09-2021

Wij houden weer een fysieke Algemene Ledenvergadering! Deze keer in het najaar op dinsdag 26 oktober, opnieuw in Doorn. Wij hopen van harte op uw komst. U kunt zich aanmelden voor deze informatieve en verbindende bijeenkomst.

Gelukkig wordt het dit keer weer een fysieke bijeenkomst, als dit mogelijk is binnen de coronamaatregelen die dan gelden. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan is toegestaan, dan zullen wij ook gelegenheid bieden om de ALV online vanuit huis te volgen. U bent van harte uitgenodigd op 26 oktober. Een dag om u te informeren, mee te komen praten en gelijkgestemden te ontmoeten.

Het programma

Tijdens de ALV stelt het bestuur u in de ochtend graag op de hoogte van onze activiteiten om uw pensioenbelangen te behartigen. In de middag zal onze gastspreker John Kerstens, de nieuwe voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, de ontwikkelingen rond uw pensioen toelichten. Meer informatie over het programma treft u aan in de agenda( ReadSpeaker Lees PDF voor) .

Wilt u er bij zijn? Meld u aan!

Aanmelden kan via ons formulier op de website. U kunt daar ook aangeven of u de ALV eventueel digitaal wilt bijwonen, mocht dit nodig zijn vanwege een beperkt aantal plaatsen. Of misschien geeft u hier om persoonlijke redenen wel de voorkeur aan.

De stukken voor de vergadering zullen ongeveer drie weken van te voren via email of zo nodig per post worden toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld.

NB Heeft u zich al eerder aangemeld naar aanleiding van de aankondiging in Ons Pensioen? Dan hoeft u dit niet nog eens te doen.

We zien u graag

Wij hopen op een grote fysieke opkomst. Zodat we dit jaar naast de inhoudelijke zaken ook de onderlinge gezelligheid weer kunnen ervaren. De gezamenlijke lunch en het drankje na afloop bieden gelegenheid tot geanimeerde gesprekken om de band te versterken.


Gastspreker John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden

Terug naar overzicht