Logo PFZW belangenvereniging

Miljoenennota en koopkracht ouderen

16-09-2021

Zal indexatie in 2022 wel mogelijk worden gemaakt? Dat blijft opnieuw onduidelijk in de aankomende Miljoenennota.

Al jarenlang blijft de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden achter ten opzichte van andere groepen. We blijven daarover onderhandelen. Het niet mogen indexeren van de pensioenen is een belangrijke factor in de onderhandelingen. Daarnaast spelen er voor het komende jaar nog andere zaken die het probleem versterken:

  1. Vanwege de coronacrisis is de ontwikkeling van de CAO lonen vrijwel stilgevallen. Daardoor zal ook stijging van de AOW niet aan de orde zijn. Als de AOW wel stijgt, zoals in de afgelopen jaren het geval was, geeft dat tenminste nog enige compensatie.
  2. Door tal van oorzaken is er een reëel risico dat de inflatie hoger zal zijn dan in de afgelopen jaren. Daarnaast stijgen zorg- en woonkosten en lokale belastingen die in het officiële inflatiecijfer niet worden meegenomen.
  3. De overheid gaat in het kader van het klimaatbeleid serieus werken aan de noodzakelijke energietransitie. Ook dit zal zeker gevolgen hebben voor de koopkracht.

Op het moment van schrijven is de definitieve inhoud van de Miljoenennota nog niet bekend. Natuurlijk oefent onder meer de Koepel Gepensioneerden, waar wij onderdeel van zijn, grote druk uit. Of dat voldoende zal blijken, is de grote vraag. Volg daarover de berichtgeving op onze website de komende weken.

Terug naar overzicht