Logo PFZW belangenvereniging

Uitwerking pensioenakkoord vertraagd

16-09-2021

Het wordt nog duidelijker dat een aantal zaken niet goed geregeld zijn in het pensioenakkoord. Onze onderhandelaars van de Koepel Gepensioneerden ontmoeten steeds meer begrip.

Toch is het vinden van goede oplossingen voor de knelpunten waar wij in een eerder stadium op wezen, nog geen stap dichterbij gekomen.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de sociale partners (zowel werkgevers als werknemers) de belangen van jongeren te eenzijdig centraal stellen. Zij onderstrepen weliswaar de belangen van ouderen, maar blijven nog steeds in gebreke daar beleidsconsequenties aan te verbinden. Ook het feit dat het kabinet al zo lang demissionair is, verhoogt de daadkracht aan die kant uiteraard niet.

Gelukkig kunnen we in dit dossier wel melden dat de gepensioneerden- en ouderenorganisaties goed gezamenlijk optrekken. Ook hebben wij goede contacten met de ouderengroeperingen van vakbonden FNV en CNV.

De kabinetsformatie in slow motion

Het tot stand komen van een nieuw kabinet met een gedegen beleidsvisie is ingewikkeld gebleken. Dat komt door de versnipperde uitkomst van de meest recente verkiezingen, maar vooral ook door ernstig verstoorde verhoudingen tussen partijen en politici.

Als je een ingewikkelde zaak toegankelijk in beeld wilt presenteren, wordt vaak voor de technische oplossing van de slow motion gekozen. Wij hoeven in dit geval de techniek van de slow motion niet te hanteren om zaken duidelijk te maken.

En dat in een situatie dat grote maatschappelijke problemen om een krachtdadige overheid schreeuwen. Dat geldt zowel voor beleidsonderwerpen die op korte termijn om een oplossing vragen (koopkracht en pensioen), als voor onderwerpen die nu moeten worden aangepakt teneinde onze toekomst veilig te stellen (woning- en milieubeleid). Dit is geen volledige opsomming, maar ruim voldoende om te onderstrepen dat aan het vooruitschuiven van besluiten echt een einde moet komen.

Terug naar overzicht