Logo PFZW belangenvereniging

Integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord

29-09-2021

Veel van onze berichten gaan over de actuele ontwikkelingen rondom onze pensioenen. Maar via de Koepel Gepensioneerden zijn wij ook betrokken bij tal van andere onderwerpen die een integrale aanpak van het ouderen beleid tot stand moeten brengen.

Tijdens de algemeen politieke beschouwingen van afgelopen week is veel aandacht geweest voor ons manifest dat we eerder aanboden aan Mariette Hamer als informateur, om de daarin genoemde onderwerpen aandacht te geven in het toekomstige regeerakkoord.

Voor de inhoud van dit manifest en de voorzichtige eerste positieve resultaten die zijn behaald verwijzen wij graag naar de website van de Koepel Gepensioneerden.

Terug naar overzicht